FEDAİ UZUNÖzgeçmişİ

Ş

/

K

A

R

İ

Y

E

R

H

E

D

E

F

L

E

R

İ

Eğitim, Yönetim, Uluslararası Ticaret, Bankacılık/Finans ve İş Geliştirme Alanlarındaki Bilgi ve Becerileri Paylaşmak

D

E

N

E

Y

İ

M

L

E

R

Ø 03.2009- ……Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğr.Gör.

Ø 2014 -    ……. Global Kariyer - Eğitmen   

Ø 09.2007- 02.2009 Uluslararası Ticaret Alanında Eğitim ve Danışmanlık

     

Ø 07.2005-08.2007 Yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Çıkrıkçılar

Şubesi (Ankara) Müdür,  

Ø 12.2002-06.2005 Yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Toptancı Hali Şubesi (Ankara) Müdür,

Ø 06.1998-11.2002 Yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Siteler

Şubesi (Ankara) Müdür Yardımcısı,

Ø 01.1996-05.1998 Yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. İskenderun Şubesi (İskenderun) Müdür Yardımcısı,

Ø 08.1986-12.1995 Yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü (Ankara)  Eğitim Uzmanı-Dış Ticaret Koordinatörü,

ü       Bankacılık ve Dış Ticaret Seminerleri

ü  Yükselme Sınavları

ü  Yayın ve Tezler

Ø  01.1984-07.1986 Yılları arasında T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi Kambiyo Muhasebesi Müdürlüğü Dış Ticaret Sorumlusu,               

ü  Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

ü  Yurt Dışı Yazışmalar

Ø  04.1982-12.1983 Yılları arasında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müdürlüğü Dış Ticaret Sorumlusu,

ü  Dış Ticaret İşlemleri

YURTDIŞI DENEYİMLER

Ø  (08.1980-03.1982)-Williams And Glyn’s Bank –Bristol Branch-ENGLAND

ü  Şubecilik ve Kambiyo (Dış Ticaret) İşlemleri

Ø  (06.1979-09.1979)-Industrija Precizne Mehanike-Belgrad-YUGOSLAVIA

ü  Üretim ve Dış Ticaret İşlemleri  

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora

Çankaya Üniversitesi İşletme Finans Bölümü (2016 - ……)

Yüksek lisans

Gazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı    (2007-2010)

Üniversite

Gazi Üniversitesi İ.İ.İ.F. İktisat Bölümü           (1976-1980)

Lise

Cumhuriyet Lisesi Fen Bölümü / Ankara        (1973-1976)

Yabancı Dil: İngilizce(İleri Düzeyde)

Bilgisayar: MS Ofis Uygulamaları, Windows Vesta, Excel, Word, Internet,                      Powerpoint programları

ALINAN EĞİTİM VE SEMİNERLER

Ø  (07.04.2008-09.04.2008)-Exportrain / Train-The-Trainers – İGEME

Ø  (08.12.2006-10.12.2006)-Sorunlu Krediler, Takip Hukuku-T.İş BankasıA.Ş.

Ø (11.06.2006-12.06.2006)-Satış Koçluğu –A.Özsan Eğitim Danışmanlık Şti.

Ø    (08.04.2006-09.04.2006)-Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Bankacılar İçin Stratejiler-T.Bankalar Birliği

Ø (13.03.2005-13.03.2005)- Kredi Yönetimi-Proje Semineri-T.İş Bankası A.Ş.

Ø    (08.12.2004-11.12.2004)-Kredi Değerlendirme Eğitimi-T.İş Bankası A.Ş.

           

Ø (02.04.2004-02.04.2004)-Genel Ekonomi ve Menkul Kıymetler

      Semineri-T.İş Bankası  A.Ş.

Ø (13.03.2004-14.03.2004)-Bankacılar için Satış ve Yardımcı iletişim

      Becerileri Eğitimi-S&Q Mart Akademi

Ø (06.06.2003-06.06.2003)- Performans Yönetimi Eğitimi-T.İş Bankası A.Ş.

Ø (12.04.2003-13.04.2003)-Performans Geliştirmeye Yönelik Yöneticilik Eğitimi-Stratejika Eğitim ve Danışmanlık

Ø (08.06.2002-09.06.2002)-Kalitede Bütünleşme Eğitimi-Çözüm Eğitim ve Danışmanlık Şirketi

Ø (30.06.2001-01.07.2001)-Empatik İletişim, Uzlaşma ve Varolma Sanatı

      Eğitimi-Prof.Dr.Üstün Dökmen-A.Ü.Eğitim Fakültesi

Ø (14.04.2001-15.04.2001)-Davranış Normları Eğitimi (Business Etiquette)-

      Nihat Demirkol  Yönetim Danışmanlığı

Ø (16.05.1997-16.05.1997)-Açık Performans Değerlendirme Uygulaması-T.İş

      Bankası  A.Ş.

Ø (07.07.1996-07.07.1996)-Yeni Mavi Hat Uygulaması-T.İş Bankası A.Ş.

Ø (12.09.1995-12.09.1995)-Gümrük Birliği Eğitimi-T.İş Bankası A.Ş.

Ø (10.04.1995-11.04.1995)-Uluslararası Satış Sözleşmeleri-T.Bankalar Birliği

Ø  (21.12.1994-21.12.1994)-Teftiş Raporları Eğitimi-T.İş Bankası A.Ş.

Ø (11.01.1994-11.01.1994)-UCP-500 Semineri-T.Bankalar Birliği

Ø (15.03.1993- 16.03.1993)-Fon Yönetimi Eğitimi-T.İş Bankası A.Ş.

Ø (21.10.1992-13.11.1992)-Mali Tahlilci Eğitimi-T.İş Bankası A.Ş.

Ø  (04.03.1992- 06.03.1992)-Döviz Yönetimi Semineri-T.Bankalar Birliği

Ø (13.09.1991-15.09.1991)-Duyarlılık Eğitimi-Prof.Dr.Muhan Soysal-ODTÜ

Ø (08.07.1991-19.07.1991)-Dışa Açılma-DışTicaret ve Türkiye Ekonomisi-

      İşletme İdaresi Enstitüsü

Ø (08.04.1991-13.04.1991)-Kambiyocu  Eğitimi-T.İş Bankası A.Ş.

Ø (26.11.1990-30.11.1990)-International Trade Products- CIBS Center For

      International Banking Studies

Ø  (09.04.1990-13.04.1990)-Management Skills Seminar-CIBS Center For

      International Banking Studies

Ø (27.01.1990-25.02.1990)-D Base Plus III. Ministry Of National Education-

      Republic of  Turkey, Computer Training Center

Ø (11.08.1986-24.09.1986)-Eğitimciler Eğitimi-T. İş Bankası A.Ş.

Ø (01.09.1980-31.12.1980)-Proficiency English/Bristol School Of English-

      England

                                                                                                                                            

YAYINLAR      

ü  İthalat İşlemleri - T.İş.Bankası A.Ş .Eğitim Müd. (1991)

ü  Vadesiz Tasarruf Mevduatı Hesapları - T. İş Bankası A.Ş.

                                Eğitim  Müd. (1990)

ü  Havale İşlemleri - T.İş Bankası A.Ş. Eğitim Müd. (1989)

TEZLER       :

ü  Barter Sistemi ve KOBİ’lerin Barter Sistemini Kullanma  Becerileri-Türkiye Örneği - G.Ü. SBE (2010)

ü  Forwards-Finansal Yönetim - T. İş Bankası A.Ş. Eğitim                      Müdürlüğü (1991)

ü  Options-Sermaye Piyasası - T. İş Bankası A.Ş. Eğitim                      Müdürlüğü (1991)

ü  Forfaiting-Factoring - T. İş Bankası A.Ş. Eğitim           

                                 Müdürlüğü (1990)

ü  24 Ocak Kararları ve Serbest Faiz Politikasının Sermaye                      Piyasası Üzerine Etkileri - G.Ü. SBE (1985)

ü  Planlı Dönemde İhracat Politikası ve Gelişmeler - G.Ü.   

                            

VERİLEN EĞİTİM VE SEMİNERLER

ü  Uluslararası Ticaret Uygulamaları (Incoterms2010, Akreditifler)

ü  Uluslararası Finansal Piyasalar ve Finans Kuruluşları

ü  Gümrük İşlemleri ve Uluslararası Taşımacılık

ü  Uluslararası Pazarlama, Pazar Araştırması ve Dağıtım Kanalları

ü  Uluslararası Satış ve Müzakere Teknikleri

ü  Uluslararası Satış Sözleşmeleri ve Sözleşme Hukuku

ü  Ticari İstihbarat ve Müşteri Bulma Yöntemleri

ü  Dış Ticaretin Finansmanı Teknikleri

ü  Uluslararası Lojistik/Tedarik Zinciri Uygulamaları

ü  Bankacılık Uygulamaları

YÖNETİLEN PROJELER VE DANIŞMANLIKLAR

ü  UR-GE (İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık)

ü  Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (2010)

ü  Uşak Sanayi ve Ticaret Odası (2012)

ü  Ankara Plastik Sanayicileri Derneği (2015)

ü  Anatolia Sektörel Dış Ticaret Şirketi (2017)

ü  Ar-Ge Fonlarına Yönelik Proje Hazırlama

ü  Ar-Ge Projelerinin Finansmanı/Destekler

ü  Hedef Pazarlar: Ülke Çalışmaları

ü  İhracata Yönelik İnternette Pazar Araştırmaları

ü  AB Hibeleri Tahsis ve Kullanım

ü  Uluslararası Fuarlara Katılım ve Devlet Desteği

ü  Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Düzenlenmesi

ü  Dış Ticarette Nakliye ve Lojistik

ü  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

ü  Dış Ticaret Teşvikleri Tahsis ve Kullanım

ü  Ticari İstihbarat Kanalları

ü  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

ü  Dış Ticarette Stratejik Karar Alma Mekanizmaları

ü  Avrupa Birliği Projesi Yazma

ü  Banka Kredileri/Eximbank Kredileri Tahsis ve Kullanım

·          

EĞİTİM VERİLEN KURUMLARDAN BAZILARI

Ø Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Ø Akademi Training and Consulting Co.

Ø Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

Ø Anatolia Group DTŞ (UR-GE)

Ø Ankara Kalkınma Ajansı

Ø Ankara Sanayi Odası

Ø Ankara Ticaret Odası

Ø Artil Danışmanlık Ltd. Şti.

Ø Beypazarı Ticaret ve Sanayi Odası

Ø Bilkent Cyberpark Teknokent

Ø Bor Ticaret ve Sanayi Odası

Ø BOTAŞ-Boru Hatları İle Taşımacılık A.Ş.

Ø Çankaya Üniversitesi (Sürekli)

v  Foreign Trade Formalities

v  Financing Foreign Trade

v  International Trade Law

v  Turkish Customs Regime And International Transportation

v  Export Incentives

v  International Marketing

Ø Dış Ticaret Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ø Ekonomi Bakanlığı

Ø Gebze Ticaret ve Sanayi Odası

Ø Global Kariyer Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

Ø Hacettepe Teknokent

Ø Halkbank T.A.O.

Ø Heraeus Tokmak A.Ş.

Ø İGEME-İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi

Ø İzmit Ticaret ve Sanayi Odası

Ø Kariyeradam Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ø Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (UR-GE)

Ø Konya Ticaret ve Sanayi Odası

Ø Mercedes Benz / AKSARAY

Ø MESS Eğitim Vakfı

Ø Mercedes BENZ

Ø NBS İnsan Kaynakları Akademisi

Ø ODTÜ Teknokent

Ø Plastikçiler Sanayicileri Derneği (UR-GE)

Ø Plus Akademi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ø Savunma Sanayi Destekleme Kurumu

Ø Sosyal Güvenlik Kurumu

Ø Sun Akademi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ø Süs Bitkileri Derneği

Ø Savunma Sanayi Başkanlığı

Ø TAİ - TUSAŞ Türk Havacılık Sanayi A.Ş.

Ø Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası

Ø TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi

Ø Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Ø Training Development Office Co.

Ø Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Ø Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı

Ø Türkiye Petrolleri

Ø Uluslararası Akraba Toplulukları Federasyonu

Ø Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UR-GE)

Ø Vakıfbank T.A.O.

Ø Yurt Dışı Akraba Toplulukları Konfederasyonu