DR.BÜLENT GÖKDEMİRÖzgeçmiş

Bülent GÖKDEMİR, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünde 1998 yılında lisans, 2006 yılında ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında Dundee Üniversitesinden Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden doktora derecesi ile mezun oldu. 1999 yılında çalışma hayatına başladığı Rekabet Kurumunda başuzman olarak görev yaptı. Gökdemir 2008-2011 yılları arasında TBMM, 2015-2017 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programında, AB tarafından fonlanan imalat sanayi verimlilik projesinde proje yöneticisi olarak çalışmıştır. Gökdemir’in rekabet ve regülasyon hukuku ve iktisadı, sanayi iktisadı ve şebeke endüstrileri konularında yayımlanmış makale, kitap ve raporları bulunmaktadır. Gökdemir halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.