CAHİT GÖKÇELİKÖzgeçmiş

ÇALIŞMA DENEYİMİ

Kamu Sektörü 
1987-2005 yılları arasında 18 yıl Gümrük Müsteşarlığında çalışmıştır. Bu sure içinde 10 yıl Gümrük Müfettişliği, 5 yıl Daire Başkanlığı ve 3 yıl Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.
Dünya Bankası desteği ile yürütülen Gümrük İdaresinin Modernizasyonu projesinde 1997-2002 yılları arasında 5 yıl Proje Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. BİLGE sisteminin oluşturulmasına, yaygınlaştırılmasına ve mevzuat altyapısının hazırlanmasına katkı yapmıştır.
Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütürken Gümrük Mevzuatının AB ile uyumlaştırılması çalışmalarını koordine etmiştir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hazırlıklarını yürüten komisyonlarda yer almıştır.

Özel Sektör 
Özel sektördeki çalışmasına Ankara merkezli Lojistik ve Gümrük Danışmanlığı firmasında Genel Müdür olarak 2005 yılında başlamıştır. 
2008-2016 yılları arasında Kıdemli Müdür ve Principal unvanıyla Deloitte’un Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı bölümünün yöneticiliğini yapmıştır.
2010 yılı itibariyle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği yapmaktadır.  
Ticaret Bakanlığının 2017 yılı sonrasında yürüttüğü IPR Projesinde; Gümrük BİLGE sisteminin yeniden yazımı ile ilgili Projede; Gümrük İdaresinin Yeniden Yapılandırılması Projesinde, Lojistik Merkezler Projesinde uzman/kilit uzman olarak görev almıştır. 

Yayınları ve Eğitim Faaliyetleri  
Başkent ve Kültür Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamaları dersleri vermiştir.  
Gümrük ve Dış Ticaret alanında yayımlanmış beş kitabı ile çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Son kitabı “Gümrük ve Dış Ticaret Bilgisi” adını taşımaktadır.  

Eğitim ve Yetki Belgeleri 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1987 mezunudur. 
Northeastern Üniversitesinden (Boston, USA) Ekonomi alanında Yüksek Lisans derecesini 1995 yılında almıştır.
Yeminli Mali Müşavir (YMM) Belgesine sahiptir.
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Belgesine sahiptir. 
Bağımsız Denetçi Unvanına sahiptir.

Yabancı Dil
İngilizce