YASİN EKMENÖzgeçmiş

Yasin EKMEN, Marmara Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001 yılında Cardiff (İngiltere) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Tahkim alanında yüksek lisansını tamamlamış olup halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere’de bulunduğu dönemde çeşitli hukuk firmalarında ve merkezlerinde tercümanlık, yasal temsilci ve dosya avukatlığı görevlerinde bulunmuştur.
 
Ekmen, Ekim 2009’da Türkiye’ye dönerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) uzman hukukçu ve daha sonra Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda fiili olarak TOBB Tahkim Divanı Sekreterliğini de yürütmüştür. Ekmen, TBMM Kanun Komisyonlarında TOBB temsilcisi olarak özel sektörü ilgilendiren bütün kanun tasarıları görüşmelerinde bulunmuş ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) TOBB temsilcisi olarak görev yapmıştır. 
 
İstanbul Tahkim Merkezi Kanunun hazırlık çalışmalarında ve İstanbul Tahkim Merkezinin kuruluşunda aktif rol almıştır. Türkiye’yi çeşitli uluslararası toplantılarda farklı ülkelerde temsil eden Ekmen, aynı zamanda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yaptığı Kudüs Tahkim Merkezinin kuruluş çalışmalarında ülkemizi temsilen yer almış ve aynı zamanda uluslararası tahkim alanında Sn. Hisarcıklıoğlu’nun  danışmanlığını yapmıştır. Kurulma çalışmaları halen devam eden İİT Tahkim Merkezi ve Kıbrıs Tahkim Merkezi çalışma komitesi üyelikleri devam etmektedir. Ayrıca, OECD- MENA Akdeniz’de Yatırımların Korunması Çalışma Grubunda (Akdeniz’de Tahkim alt grubu) T. C. Ticaret Bakanlığı (o dönemde Ekonomi Bakanlığı) tarafından görevlendirilmiştir. Ekmen,  2011 yılından itibaren MTO(ICC) Türkiye Milli Komitesi Tahkim Çalışma Grubunda da görev yapmaktadır.
 
Yüksek lisans çalışmasını “Mahkemelerin tahkim müessesine olan desteği” üzerine hazırlamış olup, Doktora çalışmasını da yine tahkim üzerine yapmaktadır. Uluslararası tahkim uzmanı olan Ekmen, tahkim ve arabuluculuk alanlarında çeşitli ulusal ve uluslararası sertifikalara sahip olup aynı zamanda İngiltere’de kurulu dünyanın en prestijli Tahkim Hakemleri Kurulu’nun (Chartered Institute of Arbitrators) tam üyesidir. “Tahkim ve İstanbul: Geç Kalan Buluşma” başlıklı makalesi Türk Hukuk Enstitüsü dergisinde yayımlanmıştır.

Yasin Ekmen, Nisan 2019’dan itibaren İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.