NURİ MURAT AVCIÖzgeçmiş

* House of Human Koçluk Eğitim Danışmanlık kurucu ortağı. House of Human Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) akredite eğitimleri olan ve ağırlıklı olarak iş dünyası için koç yetiştiren bir kurumdur. Ayrıca Tu¨rkiye Fortune 500 de ve agˆırlıklı olarak ilk 50 de yer alan kurumlara lider gelis¸tirme, bagˆlılık/mutluluk, I·K Su¨rec¸leri yapılandırma konusunda egˆitim, koc¸luk, mentorluk, su¨pervizyon destegˆi sagˆlamaktadır. 
*House of Ventures isimli girişim yatırım ağının kurucusudur. BU yatırım ağında TÜBİTAK tarafından desteklenmiş girişimlerin hızlandırılması ve yatırım desteği alması kapsamında destekler sunmaktadır. 
*Boğaziçi Ü.ler Business Angels (BUBA) Grubu  girişimcilik platformu BUBA Campus’ün kurucu ortağıdır 
*Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği (TU¨GI·M) Kurucu Bas¸kanıdır. TU¨GI·M Garanti Partners, Boğaziçi Ü TÜBİTAK BİGG, İstanbul Ticaret Ü. TTO, TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), Hasan kalyoncu Ü. TÜBİTAK BİGG ‘e mentorluk hizmeti vermektedir. 
* TÜBİTAK 1601 kapsamında 2015-2016 yılları arasında TÜBİTAK Havuzuna dahil edilmek üzere 180 Mentorun yetiştirildiği eğitim programının yaratıcısı ve uygulayıcısıdır. 
* TÜBİTAK 1601 BİGG+ kapsamında House of Mentor isimli Mentor Arayüz Uygulama projesinin direktörüdür. Bu kapsamda 30 Tekno-Girişim’e Pazar, Müşteri, Ciro, Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesi geliştirme konusunda yaklaşık 40 mentorla destek verilmektedir.
* 5 Startupta hala devam eden yatırımları bulunmakta olup bu güne kadar 20 nin üzerinde startup’ın yatırım desteğine katkı sağlamıştır. 
* TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi Danışma Kurulu üyesidir.
* Tu¨rkiye kurucularından oldugˆu Association for Coaching (GB) Tu¨rkiye Chapter ı tarafından Tu¨rkiye'de Yo¨netici Koc¸lugˆunun gelis¸imi ve u¨niversite o¨gˆrencilerine koc¸luk destegˆi verilmesi konusunda projeler yu¨ru¨tmektedir. 
* 3 yıl yapımcısı ve sunucusu olduğu Artı Degˆer TV Programında Tu¨rkiye'de Koc¸luk, Liderlik, Giris¸imcilikve Mentorluk konuları işlemiştir. 
* Profesyonel Koc¸luk ve Hayat Okyanusu isimli iki kitabı bulunmaktadır. 
*Üniversitelere, Kurumlara girişimcilikle ilgili danışmanlık desteği yürütmekte ve Mentorluk, Melek Yatırımcılık ve girişimcilik eğitimleri vermektedir.