METE YURTSEVERÖzgeçmiş

ODTÜ Ekonomi mezunudur. 1994 yılında Nielsen’de araştırmacı olarak başladığı kariyerini, 1998 yılında Efes’in yurtdışı operasyonlarını yönetmek için yeni kurulan biriminde pazarlamaya adım atarak sürdürdü. Burada geçirdiği 20 senenin yaklaşık 14 yılında 5 ülkedeki (Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Moldova) Efes iştiraklerinde pazarlama ekiplerini ve fonksiyonunu yerinden yönetti. Geri kalan 6 yılda İstanbul Genel Merkez ofisinde, mevcut operasyonlarda yürütülen bazı projelerin koordinatörlüğünün yanı sıra Avrupa’dan Orta Doğu ve Asya’ya uzanan bir coğrafyada iş geliştirme projelerine marka yönetimi ve araştırma desteği verdi. Yine merkezde bir dönem üstlendiği pazarlama yeteneklerini geliştirme ve inovasyon rollerini Nisan 2018’de firmalara “tasarım odaklı düşünme” ile değer yaratmada yol göstermek için Innolabz’i kurarak iş hayatının merkezine taşıdı. Bu amaçla eğitimler veriyor, çalıştay fasilitasyonu ve danışmanlık yapıyor.

Temmuz 2019’dan bu yana İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV)’de danışman ve EBRD destekli Suriyeli İşletmeler için İş Geliştirme Mentorluğu projesi kapsamında mentor olarak görev alıyor. Tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi ve inovasyon konularını işlediği, konusunda uzman yerli ve yabancı konukları ağırladığı “Değer Yaratmanın Formülü” adlı bir podcast yayınlıyor.