FATİH IŞIKÖzgeçmiş

Fatih Işık, Işık & Partners Hukuk Bürosu’nun kurucusudur. 10 yılı aşkın deneyimiyle, müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, davalarda müvekkillerini temsil etmekte ve ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında taraf vekili, uzman tanık ve hakem olarak yer almaktadır.

Avukatlık hizmetlerinin yanı sıra akademik çalışmalarına da ara vermeyen Fatih Işık’ın, çok sayıda makalesine ek olarak, “Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk” başlıklı monografisi, 2015 yılında kitap olarak yayımlanmıştır.

Fatih Işık halen pek çok sempozyumda milletlerarası tahkim konusunda konuşmalar yapmaya, hukuk fakültelerinde dersler vermeye ve tahkim kurumlarının eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaya devam etmektedir.

 

Eğitim

  • Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans
  • Université de Nantes, Hukuk Fakültesi
  • Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi

Diller

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Fransızca
           

Kitaplar 

- Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak Hukuk, On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2015

Akademik Makaleler

- “Complex (Multi-Party and Multi-Contract) Arbitrations in Articles 7-10 of ICC Arbitration Rules”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Yıl: 2020, Sayı: 69, Mart 2021

- Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması”, Tahkim Anlaşması – Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt-1, Aralık 2020

- “Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi – Temsilciler İçin Aranan Özel Yetki”, Tahkim Anlaşması (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Kitabı), Haziran 2020

- “Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı”, Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Üçüncü Kişi Finansmanı (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Panel Kitabı - Hande Pat ile birlikte) Kasım 2018

Makaleler

- Turkey International Arbitration Law (Haziran 2020, LexisNexis)

- “Enforceability of Emergency Arbitrator Orders in Turkey and Take- Aways from the 15th ICC Turkey Arbitration Day 2020” (Kluwer Arbitration Blog, Ayca Bengü Köksal ve Melissa Balıkçı ile birlikte, Mart 2020)

- “Arbitration Agreements Concluded by Agents and the Specific Authority Issue” (Kluwer Arbitration Blog, Nisan 2019)

- Temsilciler Aracılığıyla Akdedilen Tahkim Anlaşmaları ve Özel Yetki Meselesi (ISTAC Bülteni Eylül 2017 Makalesi, Tilbe Birengel ile birlikte)

- 805 Sayılı Kanun ve Tahkim Anlaşmasının Türkçe Yapılması Zorunluluğu Hakkında İstanbul BAM Kararları (Nisan 2020)

- Zorunlu Arabuluculuk Sürecinde Tahkim Anlaşmasının Değerlendirilmesi (Mart 2020)

- Çok Taraflı ve Birden Fazla Sözleşmeye Dayanan Tahkimler: ICC Kurallarına Genel Bakış – III (Ağustos 2019)

- Çok Taraflı ve Birden Fazla Sözleşmeye Dayanan Tahkimler: ICC Kurallarına Genel Bakış – II (Haziran 2019)

- Çok Taraflı ve Birden Fazla Sözleşmeye Dayanan Tahkimler: ICC Kurallarına Genel Bakış – I (Mart 2019)

- Temsilciler Aracılığıyla Akdedilen Tahkim Anlaşmaları ve Özel Yetki Meselesi (Ekim 2018)

- İsviçre Federal Mahkemesi’nin Forum Shopping Kararı (Haziran 2018)

- İcra ve İflas Kanunu’na İlişkin Güncel Gelişmeler ve Konkordato (Mart 2018)

- Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukukun Belirlenmesinde Ayrılabilirlik İlkesinin Etkisi – II (Ekim 2017).

- Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukukun Belirlenmesinde Ayrılabilirlik İlkesinin Etkisi – I (Temmuz 2017)

- İçkale İnşaat’ın Türkmenistan Aleyhine Talepleri Hakkındaki ICSID Kararı, Şubat 2017

- ICC Seri Tahkim Kuralları (Ekim 2016)

- İflas Ertelemeye Alternatif Olarak Konkordato (Eylül 2016)

- Yatırım Tahkiminde Tahkim İradesi (Haziran 2016)

- Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma (Eylül 2015)

- Enerji Yatırımları ve Üst Hakkı (Ağustos 2015)

- Tahkim Anlaşmalarının Atıf (Incorporation) Yoluyla Kurulması (Haziran 2015)

- Tahkim Anlaşmasının Esasına Uygulanacak Hukuk (Ekim 2013)

- Tahkim Anlaşmasının Temel Sözleşmeden Bağımsızlığı (Temmuz 2013)

- ICC 2012 Kuralları Kapsamında Acil Durum Hakemi (Haziran 2013)

- Kısmi Hakem Kararlarının Tenfizi (Mart 2013)

- TTK m. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu’na Üye Ataması (Ocak 2013)

- Garanti ve Kefalet Sözleşmelerinin Birbirinden Ayrılması (Kasım 2012)

- Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Birikimli Oy (Ağustos 2012)

- 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nda Faiz Oranlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Hükümler Ticari İşlere De Uygulanır Mı? (Haziran 2012)

- Muvazaaya İlişkin BK m. 18/2 (TBK m. 19/2)’nin Uygulanması Sırasında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (Mart 2012)

- İş Sözleşmesinin İşçinin Yetersizliği Sebebiyle İşveren Tarafından Geçerli Nedenle Feshi (Mart 2012)

- Alt İşveren İlişkisinde İhale Makamı Kavramı (Ocak 2012)


Tebliğler / Bildiriler

- Alman Tahkim Merkezi DIS tarafından Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen 6. Baltık Tahkim Günlerinde “Setting Aside Proceedings against a State-Owned Entity in Turkey”

- ISTAC tarafından düzenlenen Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi’nde “Hakem Kararlarının İcrası ve Hakem Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Yollar”

- ICC Young Arbitrators Forum etkinliğinde “Tips on How to Conduct an Effective Arbitration”

- ISTAC ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Tahkim Okulu’nda “Çok Taraflı Tahkimler ve Tahkimde Davaların Birleştirilmesi”

- ISTAC ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi’nde “Hakem Kararlarının İcrası ve Hakem Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Yollar”

- ISTAC tarafından düzenlenen Hakemlik Eğitimi’nde “Hakem Kararının İptali Nedenleri ve Bu Nedenlerden Kaçınma Yöntemleri”

- Milletlerarası Ticari Tahkim”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı

- Temsilci Aracılığıyla Tahkim Anlaşması Akdedilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı

- Genç ISTAC tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinlikte “Tahkim Anlaşması”

- İstanbul Barosu Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinlikte “ITOTAM Tahkiminde Davacı Vekilliği”

- ICC Young Arbitrators Forum etkinliğinde “ICC Rules on Complex Arbitrations”,

- Genç ISTAC tarafından düzenlenen panelde “Distribütörlük Sözleşmeleri ve Tahkim”,

- ELSA tarafından düzenlenen Yaz Hukuk Okulu’nda “Tahkim Anlaşması”,

- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Tahkim Anlaşması” sempozyumunda “Tahkim Anlaşması Yapma Yetkisi – Temsilciler İçin Aranan Özel Yetki”

- “Milletlerarası Ticari Tahkim”, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı

- ICC Young Arbitrators Forum etkinliğinde “Tips on Arbitrating with Multiple Parties and Multiple Contracts and Constitution of the Arbitral Tribunal (ICC Rules, Articles 7- 10)”

- ISTAC ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Tahkim Okulu’nda “Tahkim Anlaşmasının Temsilciler Aracılığıyla Akdedilmesi”

- Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Themis Court Simulations yarışmasında açılış konuşması

- “Milletlerarası Ticari Tahkim”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı

- ISTAC tarafından düzenlenen “Hakem Sekreterliği” eğitiminde eğitmen

- ELSA tarafından düzenlenen Yaz Hukuk Okulu’nda “Tahkim Anlaşması”

- ISTAC tarafından düzenlenen “Hakem Sekreterliği” eğitiminde eğitmen

- Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen panelde “Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanı”

- Milletlerarası Ticari Tahkim”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Konuşmacı