ABDURRAHMAN ÖZALPÖzgeçmiş

EĞİTİM DENEYİMİ

ICC Bankacılık Komisyonu Seminer/Konferans ve Eğitimleri

-(2000 yılından beri her yıl AKREDİTİF, STANDB, GARANTİ, BPO ve/veya ICC Kuralları –UCP, ISP, URDG, INCOTERMS- seminerleri)

TBB- Türkiye Bankalar Birliği Seminer/Konferans ve Eğitimleri

-(Her yıl en 2-3 adet AKREDİTİF REZERV KONULARI, STANDBY, GARANTİ, BPO veya ICC Kuralları – ISP, URDG,- eğitimleri)


EKONOMI BAKANLIĞI Eğitimleri

-(Akreditif Uzmanlığı)

Banka Eğitimleri

-(DIŞ TİCARET, ICC KURALLARI ve/veya CDCS eğitimleri)

Özel Sektör Eğitimleri (Banka ve Müşterileri)

-(AKREDİTİF, STANBY, GARANTİ, UCP ve RİSK Eğitimi/Seminer/Konferans)

-ICC, TİM, Baro, Türkiye Bankalar Birliği, Kurumsal Firmalar Üniversite Konferansları ve İhracatçı Birlikleri Konferansları Uluslararası Kurallar ve Sözleşmeler

-ICC Kuralları ve Uyuşmazlık Mercileri

-Dış Ticaret Ödeme Yöntemleri

-Dış Ticaret Teslim Şekilleri (INCOTERMS) ICC Görüşleri ve Bilirkişi Kararları (DOCDEX) Akreditif, Standby ve Garantiler Rezerv Konuları

-CDCS (Akreditif Uzmanlık, CSDG (Garantiler Uzmanlık) Sınav Hazırlık

-Dış Ticaret Risk Konuları

-Dış Ticaret Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Ticaretin Finansmanı Prensipleri

-Ticaretin Finasmanı Dijitaleşme (BPO, Marco Polo, Contour ve diğerleri)


Uluslararası Eğitimler

-TBB organizasyonu ile Irak’lı Bankacılara Akreditif, Garantiler, Stanby ve ICC Kuralları eğitimi   Yer : Istanbul, 2012
-TBB organizasyonu ile Makedonya’lı Bankacılara Akreditif, Garantiler, Stanby ve ICC Kuralları eğitimi Yer : Istanbul, 2013

 

EĞİTİM ÖDÜLLERİ

 

-Dışbank, Fortis, TEB Başarı ödüleri

 

ESER VE YAYINLAR

 

-KİTAPLAR

-“FRAUD AND MISTAKES IN INTERNATIONAL TRADE” Google Books, 2020, epub 1 Baskı Kitap

-“DOCUMENTARY CREDITS AND RESERVE ISSUES” Google Books, 2020 epub 1 Baskı Kitap

-“MAL TESLİM YÖNTEMLERİ-INCOTERMS 2020” Google Books, 2020 epub 1 Baskı Kitap

-“TEMİZ TİCARETİN FİNANSMANI PRENSİPLERİ” Google Books, 2020 epub 1 BaskıKitap

- “ULUSLAR ARASI TİCARETİN FİNANSMANI, PRENSİPLERİ VE BLOCKCHAIN” Türkmen Kitabevi, 2018, 368 sayfa 1 Baskı Kitap
-“DIŞ -TİCARETTE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK” 1 Baskı Kitap Türkmen Kitabevi, 2016, 304 sayfa
-“YENİ ISBP’YE GÖRE AKREDİTİ VE UYGULAMA” 1 Baskı Kitap Türkmen Kitabevi, 2015, 440 sayfa    -“BPO’ NUN KULLANILMASI 1 Baskı Kitap Türkmen Kitabevi, İstanbul 2014, 248 sayfa           
-“Banka Teminat Mektupları ICC Kuralları, URDG 758  1 Baskı Kitap Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011, 154 Sayfa, (ortak çalışma)                

-“Akreditif ve Standby REZERV KONULARI 1 Baskı Kitap Türkmen Kitabevi, İstanbul 2012, 568 sayfa        -“AKREDİTİF, RİSKLER VE UCP” 1 Baskı Kitap Türkmen Kitabevi, İstanbul 2007, 570 sayfa                  

-“UCP 600’ın KULLANILMASI VE AKREDİTİF”   3 Baskı Kitap Türkmen Kitabevi, İstanbul 2007, 570 sayfa 
-“DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ” 1 Baskı Kitap Türkmen Kitabevi, İstanbul 2004, 396 sayfa

MAKALELER

-“BANK HOLIDAYS AND LETTER OF CREDITS”, Letter of Credit Update, Volume 16, Number 4, April 2000,  U.S.A.

-Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, Cilt 1, sayı 2, yıl 2012

-ICC Kuralları Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, Cilt 2, sayı 6, yıl 2013

-Yapılandırılmış Ticaret ve Emtia Finansmanı Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, Cilt 1, Sayı 4, 2012

-BPO (Bank Payment Obligation) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Legal Yayınları, Cilt 1, Sayı 1, 2012

-INCOTERMS 2010 Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Sayı 1, 2014

-Uluslararası Ticarette Yeni Bir Ödeme Yöntemi; BPO Sabah Gazetesi, Güvenli Dış Ticaret, 18/09/2012

-Radikal Gazetesi, Küresel Krizin Ticarettin Finansmanı Üzerindeki Etkileri, Radikal Gazetesi, 31/08/2009

-Referans Gazetesi, Uluslararası Garanti Kuralları Değişti, URDG 758, 16/12/2009

-EuroFinans Dergisi, BPO (Bank Payment Obligation) Makale, Nisan 2014

-Challenges of Paperless Trade: Redesign of the Foreign Trade Processes and Bundling Functions of Traditional Documents International Business Research Vol 10, No 2 (2017)

KATILDIĞIM BAZI ULUSLARARASI SEMINER VE KONFERANSLAR

SIBOS , Swift                                          San Francisco / USA

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı,       Roma / Italya

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı,       Moskova / Rusya

UCP 600 taslak ve hazırlık çalışmaları,    Dublin / Irlanda

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı,       Paris / Fransa

eUCP’nin kullanılması, elektronik ibraz    Paris / Fransa

ICC Bankacılık Komisyon toplantısı          Atina / Yunanistan

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Singapore

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Viyana / Austria

Sahtecilik ve mahkeme kararlarıyla vak’a

çalışması                                                  Paris / Fransa ICC

Bankacılık Komisyon Toplantısı               Dubai

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Brüksel / Belçika

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Beijing / Çin

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Doha / Katar

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Mexico City / Meksika

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Lizbon / Portekiz

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Viyana / Avusturya

ICC Bankacılık Komisyon Toplantısı        Johannesburg/G.Afrika

 

İŞ DENEYİ

Dış Ticaret Danışmanlığı

2002-2009–   Fortis Bank A.Ş. Genel Müdürlük,               İstanbul

Dış Ticaret Danışmanı

1998–2002    Dışbank A.Ş. Genel Müdürlük,                    İstanbul

Dış İşler Operasyonları Yöneticisi

1997–1998    Finansbank, Güneşli Şubesi                        İstanbul

Ticari İşlemler Yöneticisi

1995–1997    Sümerbank A.Ş. Bakırköy Şubesi,               İstanbul

Kambiyo Yöneticisi

1995–1995    Toprakbank A.Ş. Bakırköy Şubesi,               İstanbul

Kambiyo Yetkilisi

1994–1995 T.Garanti Bankası A.Ş. Merkezi Operasyonlar,İstanbul

İthalat Servisi Şef Yardımcısı

1988–1995    T.Garanti Bankası A.Ş. Bayrampaşa Şubesi, İstanbul

Kambiyo  (Memur, Şef Yardımcısı)

 

SERTİFİKALAR

-Uluslararası Ticaretin Finansmanı Sertifikası

CITF - (Certificate in International Trade Finance) by IFS, Canterbury, UK endorsed by ICC, Paris and IFSA,USA


-Uluslararası Akreditif uzmanlık Belgesi

CDCS - (Certified Documentary Credit Specialist) by IFS, Canterbury, UK endorsed by ICC, Paris and IFSA, USA

ÜYELİK

-Milletlerarası Ticaret Odası ( ICC ) Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu


ÇALIŞMA GRUPLARI BİLİRKİŞİLİK

-ICC Paris, Uluslararası Garantiler Çalışma Grubu (Task Force)

-Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracat Stratejik Planı 2.3 çalışma grubu üyesi

- İstanbul Ticaret Mahkemeleri,  ICC Bilirkişisi.

-Uluslararası Garantiler ve Kuralları konusunda ICC (International Chamber of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası) Paris’ in bilirkişi listesinde (DocDex Expert) Uluslararası Garantiler uzmanı olarak yer alıyorum.

-Akreditif ve Kura ll arı  konusunda ICC (International Chamber of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası) Paris’ in bilirkişi listesinde (DocDex Expert) Uluslararası Akreditifler uzmanı olarak yer alıyorum.

 

GENEL BİLGİLER

-Medeni Durum:Evli, 1 çocuk, Sürücü Ehliyeti:Var,

-Askerlik:İngilizce Mütercim Yabancı Dil: İngilizce

-Okul : Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu   Mersin,           1982-1986


GSM : 532 2073330 

E-Posta : abdurrahman.ozalp@gmail.com

WEB : www.abdurrahmanozalp.com