REŞAT BAĞCIOĞLUÖzgeçmiş

AkademikEğitim

Gazi Eğitim Faltesi, Ankara İngilizce öğretmenliğinden mezun oldu.

 

Bankacılık Kariyeri

1982 Yılında  Dışbank (daha  sonra  sırasıyla  Fortis Bank ve TEB ile birleşti) Mersin’de kambiyo, dış işlemler ve krediler departmanında görev yaptıktan sonra aynı bankanın Mersin Serbest Bölgesi Şubesi’ne şube müdürü olarak atandı. 10 yıl şube müdürlüğü yapan Bağcıoğlu’nun 25 yıllık bankacılık misyonu süresinde  kendi bankasında  12 yıl iç eğitmen olarak dış işlemler  ve kambiyo eğitmenliği görevini de sürdürmüş ve 2007 Mayıs ayında emekli olmuştur.

 

Eğitimcilik

Emeklilik sonrası,

 

TBB -Türkiye Bankalar Birliği – İstanbul,

T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara İdare Merkezi,

Türk Eximbank – Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. ,

TMSF – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul olmak üzere

Çeşitli kamu ve özel bankaların eğitim ve gelişim müdürlüklerindeki eğitimler,

Yüksek okullar, üniversiteler

Dış ticaret şirketleri,

Çeşitli illerdeki farklı ihracatçı birliklerinde,

İzmir Ticaret Sanayii Odası, Denizli Ticaret Odası’nda

İSO AKADEMİ İstanbul Sanayii Odası’nda.

TOR AKADEMİ (w w w .torakademi.com) Gebze, Dış Ticaret Okulu’nda ve

KPMG     AKADEMİ     İstanbul’da     (https://kpmgakademi.com/egitmenlerimiz/resat-bagcioglu-119)

çözüm ortağı olarak dış ticaret, finansman ve bankacılık, Türk Eximbank faaliyetleri ve garanti programları  konularında eğitimler vermeye devam etmektedir.

 

Akademisyenlik

Diğer taraftan 2015 yılında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü son sınıfta  Dış Ticaret  (II) dersinde akademisyen olarak görev alarak kendi hazırladığı Dış Ticaret  kitabını aynı okulda ders kitabı olarak okutmuştur Uludağ Üniversitesi,  Haliç Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi gibi çeşitli üniversiteler, MYOda eğitimler ve konferanslar vermektedir.

 

Bağcıoğlunun kendine ait  www.rblecturer.com  adlı web sitesi ve aynı sitede yayımlanan çeşitli dış ticaret ve kredi kitapları mevcut olup Finans Kulüp Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı İstanbul (www.finanskulup.org.tr) üyesidir.

ICC – International Chamber Of Commerce / Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi üyeliği (https://icc.tobb.org.tr/ )

Reşat Bağcıoğlu; Uluslararası ticaretin kurallarını belirleyen ve ülkemizde seçkin üyeleri bulunan ICC International Chamber Of Commerce Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Türkiye Bankacılık Komite Başkanğının (https://icc.tobb.org.tr/icct -uyeler.php) üyesidir.

 

ICC – International Chamber Of Commerce Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı’nın (https://icc.tobb.org.tr/icct -uyeler.php)

 

Köşe Yazarlığı

10.000’den  fazla    üyesi  bulunan  Satınalma  Dergisi  ( www. sa t ina lma der g isi. c om)  ’ nde  her  ay Dış Ticaretteki  Riskler,     her  7  günde  bir  dış  ticaret  konulu  “7  GÜN  7  GÜNDEM”  isimli  yazılarım yayımlanmaktadır.

 

Dernek ve Danışma kurulu üyeliği

SATINALMA DERGİSİ’nin sektörel dış ticaret danışma kurulu üyeliği

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, MYO Lojistik Bölüm Danışma Kurulu Üyeliği

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir MYO, Dış Ticaret Bölümü danışma kurulu üyeliği

TOR AKADEMİ Gebze (www.torakademi.com) Danışma kurulu üyeliği DIŞYÖNDER – Dış Ticarete Yön Verenler Derneği üyeliği ve köşe yazarlığı FİNANS KULÜP – Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı üyeliği