RİSKLERE DAYANIKLI KURUMUN OLUŞTURULMASI: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 


 • Kategori: Arşiv
 • Başlangıç Tarihi: 23.06.2022 14:00
 • Bitiş Tarihi: 23.06.2022 17:00
 • Süre: 14:00 17:00
 • Kontenjan: 1000
 • İl: Ankara
 • Yer: Zoom-Webinar

 • ÜCRET
  Ücretsiz
 • Eğitmen: detaylı bilgi için tıklayın...
 • EĞİTİMİN ADI:

  RİSKLERE DAYANIKLI KURUMUN OLUŞTURULMASI: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

  EĞİTMEN ADI:

  Tuğçe AYDOĞAN (CIA, CCSA, COSO ERM, ISO 31000 Risk Yöneticisi, PwC, Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Direktörü)

  YER/TARİH:

  Zoom Webinar Çevrim İçi / 23/06/2022 Perşembe Saat : 14:00

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

   

  -Risk nedir?

  -Kurumsal risk yönetimi nedir?

  -Uluslararası çerçeveler

  -Kurumsal risk yönetiminin uygulanması

  -Risklerin belirlenmesi

  Risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi

  -Risk iştahı

  -Kritik risk göstergelerinin oluşturulması

  -Belirlenen ve önceliklendirilen risklere yönelik aksiyon alınması (riskin kabul edilmesi, riskin azaltılması, riskin transfer edilmesi, riskten vazgeçilmesi)

  -Risk değerlendirmesi ve aksiyon planlaması

  -Risklerin izlenmesi ve raporlanması

  -Raporlama örnekleri

  -Risk yönetimi çalışmaları ne durumlarda başarısız olur, engeller nelerdir?

  -Başarı için kritik faktörler nelerdir?

  -Risk yönetiminde rol ve sorumluluklar – insan kaynağı, süreç ve teknoloji boyutlarıyla etkin risk yönetimi

  -Yönetim Kurulu’nun riskin erken saptanması ve gözetimi konusundaki sorumlulukları

   

  HEDEF KATILIMCI

  KİTLESİ:

  Reel sektörde faaliyet gösteren şirketlerdeki risk yönetimi, strateji, iç kontrol ve iç denetim birimi yöneticileri ve çalışanları. Riskin erken saptanması ve yönetimi konusunda sorumluluk sahibi diğer paydaşlar.

  EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAR:

  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi konusunun önemi her geçen gün artmaktadır. Kurumsal risk yönetimi yaklaşımı riskin erken saptanması ve yönetimine yönelik etkin ve sürdürülebilir mekanizmalar kurulması konusunda iyi uygulamalarda ön plana çıkmaktadır. Eğitimiz bu yaklaşımın tesisi, işletilmesi ve gözetilmesinde sorumluluğu olan tüm paydaşlara yöneliktir.