BÜLENT DEMİRBAĞÖzgeçmiş

1980 yılı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığında; Hazine teşkilatının görev alanına giren konular olmak üzere dış ticaret işlemleri, kambiyo ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılmakta olan denetimlerden sorumlu olarak çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Tilburg-Hollanda Üniversitesi’nden “Avrupa Topluluğu Hukuku”; Westminster Üniversitesi Londra Diplomatik Akademisi’nden “Avrupa Topluluğu Hukuku ,Tek Pazar ve Uluslararası Ticaret” konularında sertifika sahibidir. 2003-2007 yılları arasında T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği görevinde bulunmuştur. Halen Hazine Başkontrolörü olarak görev yapmaktadır. 2001-2003 yılları arasında MKEK Barutsan A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak; 2003-2007 yılları arasında da merkezi Taşkent’te bulunan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı kapsayan Bölgesel Bankacılık Eğitim Merkezinde Türkiye’yi temsilen  Guvernör olarak görev yapmıştır. Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği Hukuku ve Anayasamız; Avrupa Birliğinde Yargı Denetimi; Türkiye’de Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Kambiyo  Mevzuatı (1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Korunma Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemeler) konularında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi belgesine sahiptir. Evli, bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.