SÖZLEŞMESEL İLİŞKİLERDE MÜCBİR SEBEP VE SONUÇLARI ONLINE EĞİTİMİ

Sözleşmesel İlişkilerde Mücbir Sebep ve Sonuçları Eğitimi Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL'ın sunumuyla 30 Nisan 2020 tarihinde Webinar-Zoom uygulaması üzerinden 98 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitim kapsamında dinleyiciler şu konularda detaylı bilgiye erişme imkanına kavuşmuşlardır: Mücbir sebep ve aşırı ifa güçlüğü nedir? Covid-19 salgını mücbir sebep mi aşırı ifa güçlüğü mü teşkil eder? Sözleşmede salgın hastalığın mücbir sebep olduğu belirtilmemişse madde nasıl yorumlanabilir? Mücbir sebebin sonuçları nelerdir? Sözleşmede mücbir sebep hali için belirtilen bekleme süresi varsa taraflardan biri tek taraflı olarak bu süreyi uzatabilir mi? Mücbir sebep maddesine dayanarak sözleşme nasıl sonlandırılabilir? Sözleşme uyarınca mücbir sebebe dayanılamadığı durumda aşırı ifa güçlüğü hükümleri uygulanabilir mi? Kredi sözleşmelerinde ifa imkansızlığı veya aşırı ifa güçlüğü gündeme gelebilir mi?

Eğitmen Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL anlatım ve sunum akabinde katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.