UZAKTAN ÇALIŞMAYA NE KADAR YAKINIZ ? EĞİTİMİ

İK Danışmanı ve Yönetim Koçu Zeki ESER'in anlatımıyla Uzaktan Çalışmaya Ne Kadar Yakınız Eğitimi 9 Mayıs 2020 tarihinde 118 kişinin katılımıyla Webinar-Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Zeki Eser'in anlatımında satırbaşları şu şekilde olmuştur:

Özenilen uzaktan çalışmayı zoraki olarak deneyimledik. Doğal hayat kendine gelmeye başladı, şehre indi. Zoom ile tanıştık. İlk zamanlarda evden çalışma keyifliydi belki ama trafik sıkışıklığını, kravatı özler olduk. Düşünme fırsatı oldu. Meğer hayatımız ne kadar güzelmiş. Ülkemiz yine de iyi durumda. 

Bu deneyimlerimizin ileride etkilerini göreceğiz. Risk ve fırsat beraber ele alınırsa adı değişim olur. Riski yönetelim, fırsatı değerlendirelim, değişime hazırlanalım. Tecrübede önemli olan yaptıklarımızdır. Başarılı insanları ve toplumların yaşantısında 7 önemli etmenlerden ikisi ilgi ve etki çemberi, önemli unsurlardır insan hayatında. Neleri etkileyebiliriz, neleri değiştirebiliriz? Elimizde ne var? İlgi çemberi proaktif, etki çemberi reaktif bir yaklaşımdır. Önemli olan fayda edinmek.

İşimiz uzaktan çalışmak için ne kadar uygun? İşverenin uzaktan çalışma konusunda gönüllü mü? Uzaktan çalışmada özel hayata dikkat etmek gerekiyor. Çalışanın hevesi ve uzaktan çalışmaya yatkınlığı önemli. El teması ve göz teması çalışmada önemli. Uzaktan çalışmada bunlar kayboldu. Hibrit çalışmaya yönelme olması muhtemel. Evden çalışmak, hareketlilikten ve seyahatten uzak olduğu için yavan geldi. Öz disiplin önemli fakat kontrol etmek zor. Bizim geleneksel yapımız buna uygun değil. Sosyal ilişkilerin zayıflaması olumsuz. Bu açığı nasıl kapatacağız? Belirli değil. Uzaktan çalışmanın iş hukuku ve iş kazası açısından belirsizlikleri var. Ücret ve yan haklar açısından soru işaretleri mevcut. Adalet her zaman önemli. Uzaktan çalışmanın bir maliyet boyutu da var.

Uzaktan çalışma sonrası işe döneceğiz nasıl olacak? Adapte olmamız gerekiyor. Hijyen eğitimi ve risk analizleri önemli. Adaptasyon önemli.

Uzaktan çalışma SWOT analizi,
Güçlü Yanlar: İstihdamın artmasına katkı, kadın istihdamına katkı, kazan kazan yaklaşımı, maliyetlerin düşmesi
Fırsatlar : Rekabet gücü, tercih sebebi olması, nitelikli iş gücünün cezbedilmesi
Zayıf Yanlar : Performan ölçme, Hakkaniyet, aidiyet tesis etme, takım ruhunu yakalama
Riskler : Piyasa belirsizlikleri, mevzuatın aynı hızla güncellenmemesi, personel kaybı

Muhtemelen normal çalışma düzenine geçince, melez (hibrit) bir yapı oluşacak. Toplantılar ve eğitimler elektronik olacak.

Eğitim toplantısının son aşamasında İK Danışmanı ve Yönetim Koçu Zeki ESER katılımcıların sorularını cevaplandırmıştır.

Eğitim Sunumu:

zekieserwebinar_1.pdf

Video Kayıt Linki:

www.oaibftp.com/bilsis/zekieser-webinar.mp4

NOT: Gerek sunumun gerekse webinar kaydının ORTAK ALANLARDA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILMASI YASAKTIR.