MEKSİKA TİCARET MÜŞAVİRİ İLE ONLINE ÜLKE TOPLANTISI

Meksika Ülke Toplantısı, Meksika Ticaret Müşaviri İnci Selin BAL SALKIM katılımıyla Webinar-Zoom uygulaması üzerinden online olarak 11 Mayıs 2020 tarihinde saat 16:00’da 95 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Toplantıya katılanlar, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

Meksika ülke bilgileri, Meksika pazarının durumu ve yapısı, Meksika’nın sosyal, kültürel ekonomik ve dış ticaret yapısı, ülkemizle Meksika arasındaki sosyal, kültürel yakınlık ve yatkınlık, Meksika ekonomik göstergeleri, üretim, sektör ve istihdam bilgileri, ülke sektörler ve eyaletler bazında doğrudan yabancı yatırımlar, Meksika vergi oranları, işgücü yapısı ve işgücü vergileri, Meksika’nın ülke ürün ve sektör bazında ihracat, ithalat verileri ve yapısı, Meksika’nın STA anlaşmaları, yeni NAFTA ve 2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen AB STA anlaşması içeriği ile bize olabilecek etkileri, Türkiye-Meksika ikili ekonomik, sosyal ve dış ticaret ilişkileri, ülkelerarası ticaret hacmi, Türkiye-Meksika işbirliği olanakları  ihracatımızda ve ithalatımızda önemli ve potansiyel ürünler, pazardaki fırsatlar, tamamlayıcı ürünlerin ihracatı önemli, Meksika ile ticaret nasıl yapılır?, dağıtım kanalları, tedarik zincirleri, ihracatta ülkemiz açısından hedef ve potansiyel ürünler ve sektörler, ihracatımızın arttırılması için öneriler, Meksika’da iş yapma prosedürleri, yatırım olanakları, teşvikleri, makinedoralar, imex ve prosec programı, yatırım yapılabilecek sektörler, eyaletler, distribütör ve acentelerle çalışmanın avantajları, iki ülke ticaretinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, nakliye ve lojistik maliyetleri ve sorunları, karmaşık gümrük mevzuatı ve uygulamaları, ihracat prosedürleri, belgelendirme işlemleri ve gümrük vergisi ve KDV bilgileri, Meksika ile iş yapma kültürü, Meksika pazarında karşılaşılabilecek problemler, gümrük tarifelerinin olumsuz etkileri, referans fiyat uygulaması, ithalatçı kaydı uygulaması, alacak tahsilatı problemi ve çözüm yolları, ithalatçıdan teyit alınmasının önemi, pandemi günlerinde ve yeni hükümetin yönetimiyle ülke ekonomisi genel durumu, beklenen gelişmeler, petrol fiyatlarında düşüşün etkileri, hangi sektörler pandemiden nasıl etkilendi, işsizlik sorunu, ihracatımızı arttırmak için neler yapılması gerektiği, devam eden Türkiye-Meksika STA görüşmeleri, Türk malı imajını geliştirmek amacıyla çok izlenen Türk dizileri aracılığı ile tanıtım, sektörel ve genel ticaret heyeti, yerinde pazar araştırmaları, kamu ihaleleri, ithalatçı ve distribütör firma bilgileri

Bilgilendirme akabinde Meksika Ticaret Müşaviri İnci Selin BAL SALKIM katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.

 

08-05-2020-11-01-44MEKSIKO WEBINAR.jpg