AKRA TİCARET MÜŞAVİRİ İLE ONLINE GANA ÜLKE TOPLANTISI

Gana Ülke Toplantısı, Akra Ticaret Müşaviri Murat Buğra KARAMIŞ katılımıyla Webinar-Zoom uygulaması üzerinden online olarak 12 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00’de   71 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Toplantıya katılanlar, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmuşlardır:

Pandemi döneminde Gana’nın ekonomik, sağlık ve sosyal durumu, Gana genel ülke ve ekonomik yapı bilgileri, ülke ekonomisinin temel dinamikleri, petrol, doğalgaz, kakao, altın, manganez, alüminyum demir cevheri, son dönemde tarıma yapılan yatırımlar. Gana pazarının durumu ve yapısı, Gana’nın sosyal, kültürel ekonomik ve dış ticaret yapısı, ülkemizle Gana arasındaki sosyal, kültürel yakınlık ve yatkınlık,  Gana ekonomik göstergeleri, üretim, sektör ve istihdam bilgileri, ülke sektörler bazında doğrudan yabancı yatırımlar, ülkede yatırım yapan firmalarımız, Gana vergi oranları, işgücü yapısı ve işgücü vergileri, Gana’nın ülke ürün ve sektör bazında ihracat, ithalat verileri ve yapısı, Türkiye-Gana ikili ekonomik, sosyal, kültürel ve dış ticaret ilişkileri, ihracat ve ithalatın seyri, iki ülke arasında ticaret hacmi, Türkiye-Gana işbirliği olanakları,  ihracatımızda ve ithalatımızda önemli ve potansiyel ürünler, pazarda ürün bazında önemli rakip ülkeler, Çin faktörü, pazardaki fırsatlar, Gana ile ticaret nasıl yapılır?, dağıtım kanalları, tedarik zincirleri, Batı Afrika (Economic Community of West African States (ECOWAS)) pazarına girişte Gana’nın önemi, ihracatımızın arttırılması için öneriler, Gana’da iş yapma prosedürleri, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ve bu konuyla ilgili ülkede yaşanılan bazı sorunlar, Çin’in bu konudaki etkinliği, yatırım olanakları, teşvikleri, yatırım yapılabilecek sektörler, eyaletler, distribütör ve acentelerle çalışmanın avantajları, iki ülke ticaretinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, nakliye ve lojistik maliyetleri ve sorunları, ihracat prosedürleri, belgelendirme işlemleri ve gümrük vergisi ve KDV bilgileri, liman masrafları, Gana ile iş yapma kültürü, Gana pazarında karşılaşılabilecek problemler, bürokratik engeller,  iş takip zorlukları, alacak tahsilatı problemi ve çözüm yolları, pandemi günlerinde ülke ekonomisi genel durumu, beklenen gelişmeler, petrol ve fiyatlarındaki düşüşün etkileri, hangi sektörler pandemiden nasıl etkilendi, işsizlik sorunu, ihracatımızı arttırmak için neler yapılması gerektiği, sektörel ve genel ticaret heyeti, yerinde pazar araştırmaları, kamu ihaleleri, ithalatçı ve distribütör firma bilgileri...


Sunum akabinde Akra Ticaret Müşaviri Murat Buğra KARAMIŞ katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.

Toplantı Sunumu:

AKRA SUNUM OAIB WEBINAR.pptx

Video Kayıt Linki:

www.oaibftp.com/bilsis/akra-webinar.mp4

NOT: Gerek sunumun gerekse webinar kaydının ORTAK ALANLARDA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILMASI YASAKTIR.

 

akra.jpg