PAZARLAMA YÖNETİMİ VE FIRSATLAR ONLINE EĞİTİMİ

Pazarlama Yönetimi ve Fırsatlar Eğitimi 13/05/2020 günü saat 14:00’de Gülderen SOMAR’ın anlatımı ve 175 kişinin katılımıyla Zoom-Webinar programı ile online olarak gerçekleştirilmiştir.

Pazarlama alanında yurt içi ve yurt dışında tecrübeleri bulunan Sn. Gülderen SOMAR tarafından gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmuşlardır: 

   - Pazarlamanın tarihçesi
   - Yeni dünyaya hazırlanıyoruz.
   - Geçmiş krizlerden alınan dersler ve ortaya çıkan şirket stratejileri
   - Dijital pazarlama ile stratejik pazarlama yönetiminin birleştiği yeni dünya ve eşsiz sonuçları,
   - Alışılmışın ötesine geçerek ekonomik gücümüzü artırmak
   - İhracatın fiyat rekabetinden değer bazlı satış ve pazarlamaya geçmesi
   - İhracata değer bazlı hazırlanmanın ülke ekonomimize kuvvetli etkisi 
   - Karlı satış yapmak, ileriye yatırım yapma kaynaklarını yaratmak 
   - Alışılmışların dışına çıkarak hem şirket için ve dolayısıyla da ülkemiz için kuvvetli markalaşma
   - Kuvvetli markalaşmanın şirketi sürdürülebilirliğine katkısı
   - Markamızı küresel hale getirip rekabet avantajı sağlamak 
   - Kriz sonrası fırsatları değerlendirmek, alışılmışın dışına çıkmak, öncü olmak gerekiyor. Ne zaman proaktif ne zaman reaktif hareket edilmesi gerektiğini iyi bilmek gerekiyor.
 

Sunum sonrasında eğitmenimiz, Gülderen SOMAR katılımcılardan gelen soruları cevaplandırmıştır.

Eğitim Video Kayıt Linki :  https://zoom.us/rec/share/vZxUDLb97V1LfKP95nP1XKgBEdS9eaa81SEe-aAIxEpLkoYoG0bEBU2y7zqidqVq 
Şifre : 6N*5=u2v

Sunum Dosyası:

oaib.pdf