TORONTO TİCARET ATAŞESİ İLE ONLINE KANADA ÜLKE TOPLANTISI

Kanada Ülke Toplantısı, Toronto Ticaret Ataşesi Mehmet EKİZOĞLU’nun katılımıyla Webinar-Zoom uygulaması üzerinden online olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 15:00’de  85 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya katılanlar, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

Kanada ülke bilgileri, Kanada pazarının durumu ve yapısı, Kanada’nın sosyal, kültürel ekonomik ve dış ticaret yapısı, Kanada ekonomik göstergeleri, üretim, sektör ve istihdam bilgileri, özellikle inşaat sektörünün gelişmiş olması, işgücü maliyetlerinin yüksekliği, işsizlik oranları, ülke sektörler ve eyaletler bazında doğrudan yabancı yatırımlar, Kanada vergi oranları, işgücü yapısı ve işgücü vergileri, Kanada’nın ülke ürün ve sektör bazında ihracat, ithalat verileri ve yapısı, Kanada’nın STA anlaşmaları, Türkiye-Kanada STA görüşmeleri, yeni NAFTA ve 2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen AB STA anlaşması içeriği ile bize olabilecek etkileri, Türkiye-Kanada ikili ekonomik, sosyal ve dış ticaret ilişkileri, ülkelerarası ticaret hacmi, Türkiye-Kanada işbirliği olanakları, ihracatımızda ve ithalatımızda önemli ve potansiyel ürünler, pazardaki fırsatlar, tamamlayıcı ürünlerin ihracatı önemli, Kanada ile ticaret nasıl yapılır?, tüketim alışkanlıkları, dağıtım kanalları, tedarik zincirleri, ihracatta ülkemiz açısından hedef ve potansiyel ürünler ve sektörler, ihracatımızın arttırılması için öneriler, Kanada’da iş yapma, şirket kurma prosedürleri, yatırım olanakları, teşvikleri, yatırım yapılabilecek sektörler, eyaletler, distribütör ve acentelerle çalışmanın avantajları, iki ülke ticaretinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, nakliye ve lojistik maliyetleri ve sorunları, karmaşık  gümrük mevzuatı ve uygulamaları, ihracat prosedürleri, belgelendirme işlemleri ve gümrük vergisi ve KDV bilgileri, Kanada ürün standartları, Kanada ile iş yapma kültürü, e- ticaret imkanları, Kanada pazarı için SWOT analizi, pazarda karşılaşılabilecek problemler, anti-damping ve diğer koruma önlemleri ve bu sorunlar için çözüm yolları, ithalatçıdan teyit alınmasının önemi, pandemi günlerinde ülke ekonomisi genel durumu, beklenen gelişmeler, petrol fiyatlarında düşüşün etkileri, hangi sektörler pandemiden nasıl etkilendi, işsizlik sorunu, ihracatımızı arttırmak için neler yapılması gerektiği, , Türk malı imajını geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği, tanıtım, sektörel ve genel ticaret heyeti, yerinde pazar araştırmaları, kamu ihaleleri, ithalatçı ve distribütör firma bilgileri.

Sunum sonunda  Toronto Ticaret Ataşesi Mehmet EKİZOĞLU katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.