NAİROBİ TİCARET MÜŞAVİRİ İLE ONLINE KENYA ÜLKE TOPLANTISI

Kenya Ülke Toplantısı, Nairobi Ticaret Müşaviri Murat Can KILINÇ ‘ın anlatımı ve sunumuyla Webinar-Zoom uygulaması üzerinden online olarak 18 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:00’de 90 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya katılanlar, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmuşlardır:

Kenya’nın ekonomik, sağlık ve sosyal durumu, Kenya genel ülke ve ekonomik yapı bilgileri, kur, kredi faiz oranları, bankacılık göstergeleri, ülke ekonomisinin temel dinamikleri, tarım, çay ve turizm, ülkenin dışa bağımlılığı, dış borçların artması, yatırımların azalması,  Kenya pazarının durumu ve yapısı, Kenya’nın sosyal, kültürel ekonomik ve dış ticaret yapısı, Doğu Afrika Birliği uygulamalarının ticarete etkisi, ülkemizle Kenya arasındaki sosyal, kültürel ilişkiler,  Kenya ekonomik göstergeleri, üretim, sektör ve istihdam bilgileri, ülke sektörler bazında doğrudan yabancı yatırımlar, ülkede yatırım yapan firmalarımız, Kenya vergi oranları, işgücü yapısı ve işgücü vergileri, Kenya’nın ülke ürün ve sektör bazında ihracat, ithalat verileri ve yapısı, Türkiye-Kenya ikili ekonomik, sosyal, kültürel ve dış ticaret ilişkileri, ihracat ve ithalatın seyri, iki ülke arasında ticaret hacmi, Türkiye-Kenya işbirliği olanakları,  ihracatımızda ve ithalatımızda önemli ve potansiyel ürünler, tarım makineleri, gübre, tarım ilaçları, mobilya, demir-çelik ürünleri, inşaat malzemeleri, hızlı ve temel tüketim malları, gıda ve ilaç ürünleri, temizlik malzemeleri, elektronik cihazlar, seracılık, pazarda ürün ve ülke bazında önemli rakip ülkeler, Çin, Mısır ve İngiltere faktörü, pazardaki fırsatlar, Türk Malı imajının kuvvetli olmasının avantajları, Kenya ile ticaret nasıl yapılır?, dağıtım kanalları, tedarik zincirleri, ihracatımızın arttırılması için öneriler, Kenya pazarının yapısı, fiyata duyarlı olması, gelişmeye açık bir e-ticaret potansiyeli, Kenya’da iş yapma prosedürleri, yatırım olanakları, teşvikleri, eyaletler bazında yatırım yapılabilecek sektörler, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, ülkede yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde devlet garantisinin olmaması, altyapı, elektrik dağıtımı, inşaat, enerji sektörünün durumu, distribütör ve acentelerle çalışmanın ve pazarda yerinde bulunmanın avantajları, firmalarla doğrudan iletişim kurmanın avantajları, iki ülke ticaretinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, nakliye ve lojistik maliyetleri ve sorunları, bankacılık siteminin diğer Afrika ülkelerine göre gelişmiş olmasına rağmen karşılaşılan problemler,  ihracat prosedürleri, ihracat lisansı, ön denetim, uluslararası gözetim uygunluk belgesi, belgelendirme işlemleri ve gümrük vergileri, diğer vergiler ve KDV oranları, nakliye ve  liman masrafları, pazardaki sahte ürünler, Kenya ile iş yapma kültürü, Kenya pazarında karşılaşılabilecek problemler, bürokratik engeller, vize problemleri, iş takip zorlukları, alacak tahsilatı problemi ve çözüm yolları, pandemi günlerinde ülke ekonomisi genel durumu, ülkenin dışa bağımlılığı, dış borçların artması, yatırımların azalması, beklenen gelişmeler, hangi sektörler pandemiden nasıl etkilendi? , mali yardımlar, işsizlik sorunu, ihracatımızı arttırmak için neler yapılması gerektiği, sektörel ve genel, sanal ticaret heyeti, yerinde pazar araştırmaları, kamu ihaleleri, ithalatçı ve distribütör firma bilgileri, firmalarla iletişim kurmanın zorluğu, tanıtım olanakları,  fuarlara katılım ve firmalarla doğrudan iletişim kurmanın ve pazarda yerinde bulunmanın avantajları...

Sunum akabinde Nairobi Ticaret Müşaviri Murat Can KILINÇ katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.

Video Kayıt Linki:

www.oaibftp.com/bilsis/nairobi-webinar.mp4

NOT: Gerek sunumun gerekse webinar kaydının ORTAK ALANLARDA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILMASI YASAKTIR.