COVID-19'UN ÇELİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE PAZARIN GELECEĞİ ONLINE TOPLANTISI

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ( ADDMİB ) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin CECELİ Moderatörlüğünde, 

Sektörün önde gelen isimlerinden

- Uğur DALBELER (Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Genel Müdürü), 

- Kerem ÇAKIR (Borçelik Çelik San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü) 

- Mehmet ÇAKMUR’un (M Steel Ltd. Şti. Yöneticisi) 

değerli görüşleri ile katılım sağladığı “ Covid-19’un Çelik Sektörüne Etkileri ve Pazarın Geleceği “  başlıklı zoom-webinar toplantısı 20/05/2020 günü saat 14:00’de 125 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda katılımcılara aşağıdaki konularla ilgili bilgiler verilmiştir.

Çelik sektörünün mevcut durumu, dünyadaki daralma, Türkiye üretimde dünyada 8. sırada, Çin ve Güney Kore’ye önemli bir rakibiz, son yıllarda çelik sektöründe iç talepte daralma var. Kapasitede artış var fakat kapasite kullanım oranı düşük. Bu durum dünyada da bu şekilde. 2018 yılında çelik sektöründe üretim ve tüketimde iyi sonuçlar alındı fakat 2019 yılında üretim ve tüketim düştü. İhracat sayesinde KKK oranını belirli seviyenin altına düşürmemiş olduk. İran yakın pazarlar açısından önemli bir rakip olabilir. 2020 yılı ilk üç ayında üretim artışı gerçekleşse de bu yeterli değil. İhracat seferberliği önemli. Covid-19 öncesi çelik sektöründeki daralmayı yavaş yavaş ihracat ile aşmaya başlamıştık. Otomotiv ve beyaz eşya sektörleri çelik tüketiminde önemli aktörler. Bu sektörlerin ihracata yönelik çalışmaları sektörü biraz canlı tuttu. İhracat pazarlarını krizler karşısında çeşitlendirmek önemli. İnşaat sektörü en önemli tüketici durumunda. Yani ülkemizdeki ve dünyadaki inşaat sektörünün durumu ve dalgalanmaları çelik sektörünü derinden etkilemektedir. İhracatta AB ve ABD pazarı önemli ama korunma önlemleri çelik sektörünü olumsuz etkiledi. Sektörün alıcısı konumundaki alt sektörlerin (otomotiv, beyaz eşya vd.) performansları özellikle ihracatta ve yassı çelik için çok olumluydu. Çin dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda. Rusya Federasyonu, Japonya ve Güney Kore ihracatta önemli diğer ülkeler. En büyük ithalatçı ülkeler ABD,AB.  İhracatta 2020 yılı ilk üç ayında 2018 yılı ilk üç ay performansını yakaladık. 2020 yılı üç ayından sonra ihracatta büyük düşüş ve daralma var. AB ve ABD korumacılık önlemleri ihracatımızı olumsuz etkiliyor. COVİD 19 krizi bu olumsuz etkiyi daha da arttıracaktır. Uzun ürünlerde Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bizim önemli pazarlarımız. Yassı çelikte en önemli pazarlarımız % 50’den fazla ihracatımızın gerçekleştiği AB ülkeleridir. İthalatımızda önemli ülkeler, Rusya Federasyonu, Güney Kore, Ukrayna. Orta ve uzun vadede ihracatta vasıflı çeliğe yönelmenin hızlanması gerekir. Önemli olan ihraç ettiğiniz çeliğin birim fiyatıdır, katma değer yaratmamız gerekir. 

2020 yılında ekonomilerde ve sektörlerdeki daralma çok önemli. AB ve ABD ekonomileri ve çelik kullanıcı sektörlerinde daralma bekleniyor. Talepler sert şekilde düştü. Üretimde % 20-30 düşüşler olacak. Üretmek zorundayız stoklar artacak. 2020 yılı zor bir yıl olacak. Talep düşecek ama oranı soru işareti. Ambalaj sektörü hala canlı bu bir avantaj. Bazı faktör ülkelerin Çin, Hindistan, Güney Kore’nin sıcak sac sektöründe pasif duruma düşmeleri de avantaj. Diğer ülkelere uygulanan korumacılık önlemleri de avantaj olabilir. 2021 yılında dünyada para dolaşımı artacak ve bu yılda çelik sektörü ayağa kalkacak. Hızlı, pratik ve pragmatik hareket etmemiz gerekir. Kendi iç kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerekir. Tedarik zincirleri maksimum kullanma ve paylaşma çok önemli. Sektör içi ilişkiler ve dayanışma çok önemli. Ticarette siyasi çekişmenin etkisinden uzak hareket etmek gerekir. Sektörde Covid-19 döneminde  talep düşmesine rağmen fiyatlar çok düşmedi. Dalgalanma ve belirsizlik talep açısından yüksek ama fiyat açısından o kadar net değil. Yani fiyatlarda kontrol mekanizması işliyor, dalgalanma fazla değil. Ortak çalışma ve sinerji yaratmak, ortak projeler geliştirmek gerekiyor. Pazar merkezileşiyor, bölgesel olmaya başlanıyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika, AB pazarları önemli. Zor bir dönem olacak ve ortak çalışmamız, pazarlarda doğru pozisyon almamız gerekir. Rusya Federasyonu ve Ukrayna önemli rakiplerimiz ve ucuz çelik üretebiliyorlar. Hammaddeler, cevher ve hurda fiyatlarında tüketimin azalmasına rağmen fiyatları düşmedi. Para emisyonunun artacak olması önemli bir unsur ve avantaj. Ülkeler kendi ekonomilerini ayağa kaldırmak için tedbirlerini alacaklar ve hızla düzelme yoluna gireceklerdir. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde canlanma bekleniyor. Bu da çelik sektörü için avantaj. Diğer sektörlere göre daha avantajlı konumdayız. İthalat vergilerinin artması sektörü koruma amacının yanında (sektörden bu yönde bir talep olmamıştır.), esas olarak dış ticaret açığını azaltmaya yöneliktir. Çünkü Türkiye açık bir pazar olarak düşünülmektedir. Dahilde işleme rejiminin ve STA’ların da bunda büyük etkisi var. Dolayısıyla ek vergilerin önemli bir etkisi olmayacaktır, koruma sağlamayacaktır. Kendi öz kaynaklarımızı kullanmamız gerekir. Korumacılığa karşı, AB entegrasyonunu hızlandırmamız gerekir.

Bilgilendirme sonrasında panelistler, katılımcıların sorularını cevaplandırmışlardır.