UYUŞMAZLIKLARDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLU: ARABULUCULUK ONLINE EĞİTİMİ

Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolu : Arabuluculuk eğitimi Arabulucu Avukat Canan KIRBAÇ’ın  anlatımı ve sunumuyla 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 11:00’de  Webinar-Zoom uygulamasıyla 39 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitim kapsamında katılımcılar şu konularda detaylı bilgiye erişme imkanına kavuşmuşlardır: 

   - Arabuluculuk nedir? 
   - Arabulucular kimdir? 
   - Arabulucular siciline kaydedilebilmek için neler gerekli ?
   - Arabuluculuk neden iş insanları için çok önemli?
   - Arabuluculuğun yararları nelerdir?
   - Arabulucuların uyguladığı Sistematik teknikler nedir?
   - Arabuluculukta temel ilkeler 
   - İradi olmak. 
   - Gizlilik,
   - Gizliliğin iptalinin cezai sorumluluğu nedir? 
   - Tarafsızlık, 
   - Eşitlik, 
   - Bizzat kendisinin süreci yönetmesi
   - Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk 
   - İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk 
   - İşe iade davalarında zorunlu arabuluculuk
   - Dava esnasında arabuluculuk
   - Arabuluculuğun elverişli olduğu alanlar
   - İş hukukunda hangi konular arabuluculuğun konularıdır? 
   - Ticaret hukukunda hangi konular arabuluculuğun konularıdır?
   - Arabuluculukta itirazın iptali davası – kaldırılması davası
   - Sigorta davaları
   - Arabuluculuk görüşmesine kimler katılabilir ?
   - Arabuluculuk görüşmelerine katılmak ve tutanakları imzalayabilmek için avukata verilecek vekaletnamede özel bir şart aranmakta mıdır? 
   - Telekonferans ve görüntülü görüşme gibi yöntemlerle arabuluculuk görüşmelerine katılmak mümkün müdür? Bu katılımın geçerliliği nasıldır?
   - Arabuluculuk süreci nasıl işliyor?
   - Davet 
   - Bilgilendirme
   - İlk toplantı tutanağı.
   - Son oturum tutanağı
   - Anlaşma belgesi
   - “genel görüşme (ortak oturum)” ve “özel görüşme” nedir?
   - Yapacağınız ödemelerde vergilendirme nasıl olacak?
   - Arabuluculukta ücret
   - Arabuluculuk görüşmelerinde avukatlık ücreti ne kadardır?
   - Arabuluculuk görüşmelerinde karşı taraf vekalet ücreti var mıdır?
   - Arabuluculuğun sona ermesi
   - Dava şartı arabuluculuk
   - Yetki itirazı
   - Toplantıya katılmamak
   - İlk toplantıya katılamayacağını bildirmek için “geçerli mazeretler” nelerdir?
   - İlk toplantı öncesi arabulucuya iletilmesi gereken bir bilgi ya da belge var mıdır?
   - Ticari davalarda arabuluculuk sürecinin uzun olması
   - Tahkim
   - İtirazın iptali ve kaldırılması davaları
   - Arabuluculuk tutanağının geçersiz sayıldığına ilişkin yargı kararları ve görüşmelere ilişkin önemli noktalar;
   - Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 11/06/2019 tarihli kararı
   - İfadelerin önemi
 
Eğitim sonunda Arabulucu Avukat Canan KIRBAÇ katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Video Kayıt Linki :
https://zoom.us/rec/share/4pdTc7jy6WNISdL_4kfvfvMfQqT9T6a8gyQX8vMJy0qXZl0vmGMfHvqzIl66t3A6 

Şifresi : 2o%X6107

Bilgi Notu:

ARABULUCULUK SEMİNERİ bilgi notu.DOCX