FAYDALI BİLGİLER

 ihracat-pusulasi.jpg İHRACAT PUSULASI - Türkiye İhracatçılar Meclisi
 kolay-destek.jpg KOLAY DESTEK - https://kolaydestek.gov.tr/
 serbest-ticaret.jpg SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI
 ulke-masalari.jpg ÜLKE MASALARI - Yurtdışı Teşkilatı
  ÜLKELERİN VERGİ ORANLARI, PROSEDÜRLERİ
 dis-ticaret-istatistik.jpg ÜLKELERİN DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, İTHALATÇI BİLGİLERİ - Trade Map
  TİCARİ İSTİHBARAT EĞİTİM PLATFORMU
 ulke-masalari2.jpg İHRACAT ÜLKE MASALARI
 sektor-masalari.jpg İHRACAT SEKTÖR MASALARI
  İHRACAT YOL HARİTASI

 

»DIŞ TİCARET SÜREÇLERİ

»HEDEF PAZAR TESPİTİ

»HEDEF PAZAR ANALİZİ VE ÜLKE MASALARI

»SEKTÖR PAZAR ANALİZİ VE PAZAR ARAŞTIRMASI

»TİCARİ FIRSATLAR

»İLAVE BİLGİ İHTİYACI

»EĞİTİM

» İHRACAT PUSULASI : https://www.ihracatpusulasi.org.tr/

 

TİM İHRACAT REHBERİ

» İHRACATÇILAR İÇİN MEVZUAT

» İHRACAT TÜRLERİ

» GEREKLİ BELGELER

» SIKÇA SORULAN SORULAR

» Trademap Resmi İngilizce Kullanım Kılavuzu: http://www.trademap.org/Docs/TradeMap-Userguide-EN.pdf

» Trademap Türkçe Kullanım Kılavuzu: http://www.iso.org.tr/sites/1/upload/files/itc-trade-map-12022014-89.pdf

 

TİCARİ FIRSATLAR

Yurtdışından alınan ticari talep, fuar, ihale bilgilerini içeren Dış Talepler Bülteni ve Uluslararası İhalelere dahil ticari fırsatlar sunan kaynaklara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

» Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi

» Dış Talepler Bülteni

 

TARIM ÜRÜNLERİNDE İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ

» Tarım ürünlerinin ticari kalite denetimleri, firma sınıflandırma işlemleri ile preseli pamukların tasnifi konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

İHRACAT DESTEKLERİ

» Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

 

KOLAY DESTEK

» https://kolaydestek.gov.tr/

 

EĞİTİM

» Ticaret Bakanlığının  görev alanına giren konularda iş çevrelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinde; · İhracatta Sağlanan Destek Programları, · İhracat Mevzuatı/Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, · Ülke Masaları ve Pazar Araştırması, · Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları, · Döviz Kazandırıcı Hizmetler, · Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları, · İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim konularında sunumlar yapılmaktadır.

 

İHRACATÇILAR REHBERİ

 

İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ

» Ticaret Bakanlığınca 2010 yılından itibaren girdi tedarikine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2015 dönemi için hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planında yer alan toplam 37 hedef ve bu hedeflere dönük 91 eylem, uygulama döneminde büyük ölçüde hayata geçirilmiştir.

 

HEYETLER

» Resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, yurtdışında distribütörlük ve acentelik verilmesi, ticari bağlantılar kurulması amaçlarıyla Bakanlığımız koordinasyonu, TİM organizasyonu ve İhracatçı Birlikleri tarafından “Genel Ticaret Heyeti Programları” gerçekleştirilmektedir. Ticaret Heyetleri için tıklayınız.

 

TURQUALITY

» TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

 

PAZARA GİRİŞ

Ticaret politikası önlemleri, hedef ve öncelikli ülkeler, pazara giriş uygulamaları ve pazara giriş engellerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığnca, ihracatçı firmalarımızın potansiyel taşıyan  pazarlara yönlendirilmesini teminen kapsamlı pazara giriş faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2009 yılında oluşturulan pazara giriş koordinasyon yapısı ve söz konusu yapının üst düzeyli karar alma organı Pazara Giriş Komitesi tarafından hedef ve öncelikli ülkelerin belirlenmesi ve ihracatçılarımızın karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespit edilerek bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

» Pazara Giriş Uygulamaları

» Pazara Giriş Faydalı Linkler https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/pazara-giris/pazara-giris-uygulamalari/pazara-giris-faydali-linkler

» Ülke Bazında Ticarette Teknik Engeller Sayfası:http://www.teknikengel.gov.tr/#/index

» Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri

» Serbest Ticaret Anlaşmaları

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ

» Pazara Giriş Komitesi tarafından hedef ve öncelikli ülkelerin belirlenmesi ve ihracatçılarımızın karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespit edilerek bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

» Hedef ve Öncelikli Ülkeler

 

DIŞ TİCARET MEVZUATI

» En güncel haliyle ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi ile vergi resim ve harç istisnası mevzuatlarına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

TİCARET BAKANLIĞI MEVZUATI

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308261

 

TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

» Dış Ticaret Endeksleri

» Dış Ticaret İstatistikleri

» Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri

 

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

» Haber Bülteni

» İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama

Dinamik Sorgulama

» Dış Ticaret İstatistikleri

» Dış Ticaret İstatistikleri Ara Malı İthalatı (M)

İstatistiksel Tablolar

» http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

 

TİCARET BAKANLIĞI İSTATİSTİKLERİ

» Dış Ticaret Verileri

» Gümrük İstatistikleri

» Bakanlık İstatistikleri

» Veri Bültenleri

» Gümrük İşlem Süreleri

» Kurumsal Yayınlar

» Diğer Yayın ve Raporlar

» Dış Ticaret İstatistikleri

» Serbest Bölgeler İstatistikleri

» Temel İstatistikler

» Ekonomik Görünüm

» Araştırma ve Raporlar

» Pazara Giriş Faydalı Linkler https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/pazara-giris/pazara-giris-uygulamalari/pazara-giris-faydali-linkler

TİM İSTATİSTİKLERİ

» İhracat Rakamları

» İhracat 2019 Raporu

 

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

» Akdeniz İhracatçı Birlikleri

» Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

»Denizli İhracatçılar Birliği

» Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

» Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

» Ege İhracatçı Birlikleri

» Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

» İstanbul İhracatçı Birlikleri

» İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

» İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

» Karadeniz İhracatçı Birlikleri

» Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

» Uludağ İhracatçı Birlikleri