İHRACATTA PAZARLARA GİRİŞ YOLLARI VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ ONLINE EĞİTİMİ

İhracatta Pazara Giriş Yolları ve Pazarlama Stratejileri Eğitimi Hakan AKIN’ın anlatımı ve sunumuyla 17 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00’de Webinar-Zoom uygulamasıyla 160 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

•             Genel Pazarlama Kavram Ve Tanımları

•             İhracatta Pazarlama Aşamaları

•             Uygulama - Swot Analizi Ve Değerlendirme / Örnek Analiz Değerlendirmesi

•             İhracatta Pazarlama Alt Yapısı Oluşturma / Örnek Planlama

•             İhracat Pazarlama Hedefleri

•             Ürün Ve Müşteri Profili Tespiti

•             Uygulama - İhracatta Pazara Giriş Stratejisi

•             Uygulama - Hedef Pazar Ve Müşteri Araştırması

•             Pazarlama İletişimi Ve Müzakere Teknikleri / Örnek Olay Çalışması

•             Tanıtım Faaliyetleri

•             İhracatta Satış Ve Satışa Etki Eden Faktörler

•             İhracatta Pazarlama Planı Hazırlama Ve Uygulama Esasları

•             İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri,

•             İhracatta İstihbarat Kaynakları,

•             İhracatta Pazar Araştırmasına Yönelik Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklar,

 

Eğitim sonunda eğitmen Hakan AKIN katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Eğitim Sunumu: hakanakin-oaib-17haziran.pdf

Eğitim Video Kaydı Linki : https://zoom.us/rec/share/2_duKJzIyFFOWafk9RDbRaAlQ9r8eaa8hnAZ-fAKykyrdXVL5tYcNN2H6C4KdKI

Şifresi :  2b#1.9=8

 

NOT: Gerek sunumun gerekse webinar kaydının ORTAK ALANLARDA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILMASI YASAKTIR.

 

 

webinar