YASİN EKMEN İLE ULUSLARARASI TİCARETTE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE TAHKİM

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Yasin EKMEN’in anlatımı ve sunumuyla, OAİB Genel Sekreterliği 2021-2022 Dönemi Katılım Belgeli Dış Ticaret Eğitim Programının 19. Haftası kapsamında  "Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Tahkim” webinarı 19 Ocak 2022 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden çevrim içi olarak, 141 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:


- Tahkim kavramı, niteliği ve ticari hayattaki önemi,

- Uluslararası ticari sözleşmelerde tahkimin yeri ve şartları,

- Tahkim neden tercih edilmelidir? Tahkimin avantajları,

- Tahkim Çeşitleri (Milli ve milletlerarası; kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim)

- Ülkemizde tahkim mekanizmasının durumu ve gelişimi

- Tahkim uygulamaları ve İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Yargılaması

- İstanbul Tahkim Merkezinin Faaliyetleri; Tahkim, Arabuluculuk, Acil Durum Hakemliği, Seri Tahkim Yargılaması, Med-Arb Kuralları, Çevrimiçi Duruşma

- Geçerli Bir Tahkim Sözleşmesinin Hazırlanması

- İstanbul Tahkim Merkezi uygulamaları (normal tahkim ve seri tahkim)

- İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Sürecinin İşleyiş Aşamaları

- İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Şartı


Eğitim sonunda Eğitmen İstanbul Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Yasin EKMEN, katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.


Eğitim Sunumları:


tahkim-ve-istac-sunum.pdf


istac-egitim-sunum.pdf


Eğitimin Video Kaydı

 

tahkim son.png