SERHAT ÖZTÜRK İLE DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK, NAKLİYE, NAVLUN VE SİGORTA

Serhat ÖZTÜRK’ün anlatımı ve sunumuyla OAİB Genel Sekreterliği 2021-2022 Dönemi Katılım Belgeli Dış Ticaret Eğitim Programının 21. Haftası kapsamında  "Dış Ticarette Lojistik, Nakliye, Navlun ve Sigorta” webinarı 02 Şubat 2022 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 282 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

-Lojistiğin Temel Kavramları

 

-Lojistiğin Tanımı ve Genel Lojistik Prensipleri

 

-Lojistiğin Gelişimi

 

-İşletmelerde Lojistiğin Rolü ve Sağladığı Avantajlar

 

-Elektronik Ticaret Lojistiği (E-Lojistik)

 

-Lojistik İş Süreçleri

 

-Lojistik Sistem İşleyiş Süreçleri

 

-Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

 

-Uluslararası Lojistik ve Taşıma İşleri Organizatörleri

 

-Lojistik Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı

 

-Lojistik ve Ekonomi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

 

-Lojistik İşletmelerinde Üretim ve Maliyetler

 

-Lojistik Sektöründe Rekabet Stratejileri

 

-Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı: 3PL ve 4 PL Parti Lojistik

 

-Dünya Ekonomisinde Lojistik Sektörü ve Statejik Anlaşmalar

 

-Lojistik Üs ve Bölgelerin Ekonomideki Rolü

 

-Lojistik Performans İndeksi

 

-Küresel Mali Krizin Lojistik Sektörüne Etkisi

 

-Lojistik Sektörü ve Ekonomisinin Geleceği

 

-Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi Karşılaştırması

 

-Lojistik ve Bilgi Yönetim Sistemleri (EDI, ERP ve MRP)

 

-Lojistik ve Depo Yönetim Süreçleri (Depo, Antrepo, Stok ve Envanter Yönetimi, Elleçleme, Palet ve Ekipman Yönetimi, Aktarma Merkezleri)

 

-Lojistik ve Maliyet Yönetimi Analiz Süreçleri/Örnek Uygulama

 

-Lojistik Optimizasyon Modelleri (Depo Yerlerinin Seçimi, Rut Planlama, En Kısa Yol Problemi, Yükleme Problemi)

 

-Taşıma Modları ve Taşımacılık Yönetimi

 

-Lojistikte Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Amaçları

 

-Lojistik ve Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi

 

-Uluslararası Pazarlama ve Lojistik/Stratejik Anlaşmalar

 

-Destek Lojistik Faaliyetler, Rota Planlama ve Dağıtım Kanalları

 

-Yeşil Lojistik, Milk-Run Lojistik, Tersine Lojistik, Tehlikeli Madde ve Soğuk Zincir Lojistiği/Örnek Vakalarla

 

-Lojistik Süreçlerinde Risk Yönetimi

 

Eğitim sonunda Serhat ÖZTÜRK, katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

 

Eğitimin Sunumu

 

Eğitimin Video Kaydı 

 

21-lojistik.png