SERDAR ASLAN VE OĞUZ HAKAN AKSU İLE SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DESTEKLERİ

RoyalCert Enerji Verimliliği ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. iş birliği ile Serdar ASLAN’ın ve Oğuz Hakan AKSU’nun anlatımı ve sunumuyla "Sanayide Enerji Verimliliği ve Destekleri” webinarı, 1 Mart  2022 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 96 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:


-Enerji Verimliliği Kanunu


-Enerji ve Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik


-Enerji Verimliliği Etüt Proje Aşamaları


-Tesiste Hangi Analizler Gerçekleştirilebilir


-Verimlilik Artırıcı Proje Destekleri


-Gönüllü Anlaşma Destekleri


-ESCO Finans Modeli ile Yatırım – Enerji Performans Anlaşmaları


-Türkiye Enerji Verimliliği Potansiyeli


-Verimlilik Artırıcı Örnek Projeler


-Ekipman/Sistem Bazlı Enerji Verimliliği Fırsatları


-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi


Eğitim sonunda Serdar ASLAN ve Oğuz Hakan AKSU, katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.


Eğitim Sunumları


Enerji Verimliliği


ISO 50001

 

Eğitimin Video Kaydı

 

17-enerjiverimliligi.png