NEDİM NARLI İLE ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI, ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

Nedim NARLI’nın anlatımı ve sunumuyla OAİB Genel Sekreterliği 2021-2022 Dönemi Katılım Belgeli Dış Ticaret Eğitim Programının 26. Haftası kapsamında " Uluslararası Ticaretin Finansmanı, Alternatif Finansman Teknikleri” webinarı 9 Mart Ocak 2022 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 143 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

Uluslararası Ticaretin Finansmanı

 

-İthalat İhracat Öncesi Finansman

 

-Uluslararası Finansmanda Ödeme Şekillerine İlişkin Finansman

 

-Uluslararası Finansmanda Bankalara İlişkin Finansman

 

-Dış banka Prefinansmanı

 

-İhracat Kredi Kurumları Kredileri (Türk Exim, Amex, Hermes Kredileri)

 

-Dış Finansal Kiralama-Leasing

 

-İhracat İthalat Sonrası Finansman

 

-Banka Kredileri

 

-Uluslararası Factoring

 

-Forfaiting

 

-Bağlı İşlemler–Karşı İşlemler (Counter Trade-Barter/Switch/Buy Back/ Off-Set)

 

-Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri ve Kullanış Biçimleri

 

Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi

 

-Mala İlişkin Riskler

 

-İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri

 

-Ödemeye İlişkin Riskler

 

-Ticari Risk

 

-Reklamasyon Riski

 

-Politik Risk

 

-Transfer Riski

 

-Mali Risk

 

-Dokümantasyon Riski

 

-Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri )

 

-Hedging

 

-Döviz Swapları / Opsiyonlu İşlemler

 

Eğitim sonunda Nedim NARLI, katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

  

Eğitimin Sunumu

 

Eğitimin Video Kaydı

 

26-uaticaretin.png