TİCARET BAKANLIĞI UZMANLARI İLE TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARI VE İHRACATIMIZA, İTHALATIMIZA ETKİLERİ

Ticaret Bakanlığı Uzmanlarının anlatımları ve sunumlarıyla "Ticaret Politikası Savunma Araçları ve İhracatımıza, İthalatımıza Etkileri” webinarı 20 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 108 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

               

-Anti-damping Önlemleri ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlemlere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat


-Damping ve Sübvansiyon Tanımı


-Maddi Zarar Unsurları


-Anti-damping Soruşturması ve Sübvansiyon Soruşturması Süreçleri


-Ülkemizin Pozisyonu


- Ülkemiz menşeli ürünlere karşı yürütülen anti-damping ve sübvansiyon önlemleri,


- Ülkemiz ihracatını etkileyen korunma önlemleri


- Ticaret politikası önlemleri kapsamında Bakanlığımızca yapılanlar


- Ticaret politikası önlemi soruşturmalarında firmalarımızın yapması gerekenler


- Ticaret politikası önlemi soruşturmalarında ihracatçı birliklerince yapılabilecekler


-Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Tanımı


-Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Önlemlere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat


-Önlemlerin Etkisiz Kılınması Türleri


-Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturması Süreçleri


-Ülkemizin Pozisyonu


Eğitim sonunda Ticaret Bakanlığı Uzmanları katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.


Eğitimin Sunumları


TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARI

DAMPİNG VE SÜSPANSİYON

ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASI

TPSA VE İHRACATIMIZ


Eğitimin video kaydı yayımlanmayacaktır.

 

tpsason.png