FERHAT AKYÜZ VE YAMAN KOÇ İLE HEDEF PAZAR ANALİZİ, STRATEJİK REKABETÇİ İSTİHBARAT VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

Ferhat AKYÜZ ve Yaman KOÇ’un anlatımları ve sunumlarıyla, 2023-2024 Yılı OAİB Genel Sekreterliği Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı 3. Modülü (3. Haftası) kapsamında "Hedef Pazar Analizi, Stratejik Rekabetçi İstihbarat ve Müşteri Bulma Teknikleri” eğitimi 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 10.00-12.30 ve 14.00-17.00’de Zoom-Webinar uygulaması üzerinden çevrim içi olarak, 197 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

-              Genel Olarak Riskler ve Yönetimi

-              Küresel ve Ulusal Ekonomik, Siyasi ve Mali Riskler

-              Uluslararası Ticarete İlişkin Öznel Riskler ve Yönetimi

-              Pazarlama Planının Parçası Olarak Uluslararası Pazara Açılma

-              Uluslararası Pazarda Bölümleme

-              Uluslararası Pazarda Konumlandırma

-              Uluslararası Pazara Açılma Yöntemleri

-              Hedef Pazar Seçimi

-              Hedef Pazar Belirleme Süreci

-              Hedef Pazar Koşullarının Gözden Geçirilmesi

-              Uluslararası Pazara Açılma Stratejimize Uygun Olarak Hedef Pazar Seçimi

-              Hedef Pazar Seçimi Sırasında Toplanması Gereken Bilgilerin Kaynakları

-              Stratejik Rekabetçi İstihbarat Kavramı

-              Teknoloji, Ürün, Endüstriyel Tasarı ve Marka Araştırmaları

-              ITC Market Access Tools kullanımı

-              Trademap

-              Procurement Map

-              Rules of Origin Facilitator

-              Export Potential Map

-              Market Access Map

-              Market Price Information

-              Investment Map

-              Sustainability Map

-              Masa Başı Diğer Veri Toplama ve Yorumlama

-              Ticaret  Bakanlığı Veri ve Bilgi Portalları (kolayihracat.gov.tr, musaviredanisin.ticaret.gov.tr vb)

-              Diğer Bakanlık Siteleri

-              STK Sitelerinden Bilgi Toplanması

-              İnternette Görünür Olma

-              Potansiyel Müşteri Veri Tabanı Oluşturma

 -             Ücretsiz Veri Tabanları

-              Ücretli Veri Tabanları

-              Konşimento Bilgileri Konusu (KVKK, GDPR vb)

-              Toplanmış Verilerin İdeal Müşteri Profili ile Karşılaştırılması

-              İhracatta Pazara Giriş Yolları, Temsilcilikler, Acentelik ve Diğer İş İmkanları

-              Doğrudan (Direkt) İhracat

-              Dolaylı (Endirekt) İhracat

-              Ortak Yatırım (Joint Venture)

-              Lisans Anlaşmaları (Licensing)

-              İhracat Konsorsiyumları

-              Dış Ticaret Şirketleri

-              Yurt Dışında Distribütör veya Acente ile Anlaşma

-              Franchising, Marka Satın Alma, Fason Üretim

-              Büyük Firmaların Küresel Tedarik Zincirine ve Dağıtım Ağlarına Girme

-              Yurt Dışında Lojistik Merkezleri ve Ticaret Merkezleri Kurma (Firma ve Devlet Politikası)

-              Yurt Dışında Şirket Satın Alma

-              Yurt Dışında Şirkete Ortak Olma

-              Yurt Dışında Şirket Kurma

-              Yurt Dışında Birim (Ofis, Mağaza, Depo vb.) Açma

-              Elektronik Ticaret


Eğitim sonunda Ferhat AKYÜZ ve Yaman KOÇ,  katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.


Sunum 1

 

Sunum 2

 

Diğer Dokümanlar

 

Eğitimin Video Kaydı

 

dtuyp-modul-3.jpg