AVRUPA BİRLİĞİ VE İNGİLTERE’DE F-GAZ KOTA MEVZUATI (F-GAS QUOTA LEGISLATIONS IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM) EĞİTİMİ

Kadir İsa (İSİB) ve Davide Palumbo’nun (NAVIS) anlatımları ve sunumlarıyla, “Avrupa Birliği ve İngiltere’de F-Gaz Kota Mevzuatı (F-Gas Quota Legislations in the European Union and the United Kingdom)” eğitimi 26 Aralık 2023 Salı günü saat : 14.00 – 15.00’de Zoom-Webinar uygulaması üzerinden çevrim içi olarak, 78 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren AB F-Gaz yönetmeliğinin ikinci versiyonu ve 2024’ten itibaren uygulanması beklenen üçüncü versiyonunun ihracatçılarımız açısından en önemli bileşenlerinden biri de kota mevzuatıdır. Bu eğitim, ilgili mevzuat kapsamında ihracatçımızın karşılaşması muhtemel değişik durumlara hazırlıklı olmasını amaçlamaktadır.

 

- F-Gaz yönetmeliği kapsamında kullanılan bazı terimler (Kadir İsa)

- AB F-Gaz yönetmeliğine genel bakış

- Kota tipleri ve devri

- İngiltere’de F-Gaz kota uygulaması

- 2024 F-Gaz AB kota mevzuatındaki olası değişiklikler

 

Eğitim sonunda Kadir İsa (İSİB) ve Davide Palumbo (NAVIS), katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamışlardır.

 

Sunum 1

 

Sunum 2 (İngilizce Versiyonu)

 

Eğitimin Video Kaydı