CAHİT GÖKÇELİK İLE ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER VE ANALİZLERİ

Cahit GÖKÇELİK’in anlatımı ve sunumuyla, 2023-2024 Yılı OAİB Genel Sekreterliği Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı 8. Modülü (8. Haftası) kapsamında “Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri” eğitimi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat : 14.00 – 17.00’de Zoom-Webinar uygulaması üzerinden çevrim içi olarak, 113 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

- Proforma Fatura, Faturalar

- Yükleme Listeleri

- Dolaşım Belgeleri ve Menşei Şahadetnamesi (ATR Belgesi,

   Eur-1, Form A vb.)

- Sigorta Poliçeleri, Sigorta Sertifikası

- Konşimento

- Gümrük Beyannamesi

- Ayniyat, Analiz Raporu, Ekspertiz Raporu, Gözetim Belgesi,

  Sağlık Sertifikası, Ordino, Kontrol Belgesi, Kıymet Bildirim

  Formu vb. diğer belgeler

- Sevk (Taşıma) Belgeleri

- Diğer Kullanılan Belgeler

 

Eğitim sonunda Cahit GÖKÇELİK, katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

 

Eğitimin Sunumu

 

Eğitimin Video Kaydı