FİNANSAL OKURYAZARLIK (BİREYSEL VE FİRMA BAZLI, MİKRO VE MAKRO YAKLAŞIM)


 • Kategori: Arşiv
 • Başlangıç Tarihi: 18.08.2022 14:00
 • Bitiş Tarihi: 18.08.2022 17:00
 • Süre: 14:00 17:00
 • Kontenjan: 1000
 • İl: Ankara
 • Yer: Zoom Webinar Çevrim İçi

 • ÜCRET
  Ücretsiz
 • Eğitmen: detaylı bilgi için tıklayın...
 • EĞİTİMİN ADI:

  FİNANSAL OKURYAZARLIK (BİREYSEL VE FİRMA BAZLI, MİKRO VE MAKRO YAKLAŞIM)

  EĞİTMEN ADI:

  -ATTİLA KÖKSAL (FODER YÖNETİM KURULU BAŞKANI, CFA)

  -EMRE TAMER (FODER GENEL SEKRETERİ)

  YER/TARİH:

  Zoom Webinar Çevrim İçi – 18/08/2022 Perşembe Saat : 14:00

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

   

  Ana Başlıklar :

   

  -Finansal okuryazarlık öğretileri

  -Parasal konularda yaptığımız temel hatalar

  -Varlık dağılımı

  -Tasarruf ve birikim konularında yaptığımız temel hatalar

  -Düzenli tasarrufun gücü

  -Bütçe yapma

  -Yatırım konusunda yaptığımız temel hatalar

  -Finansal ürünleri kullanırken yaptığımız temel hatalar

  -Hane halkı finansal varlıklarının dağılımı

  -İhracatçılar için ihracat finansmanı okuryazarlığı

   

  Cevap verilecek sorular :

   

  -Size öncelikle derneğimizin ana söylemi olan Parasını Yöneten Hayatını yönetir mottosunu sormak isteriz. Özellikle de iş insanı perspektifinden bakınca bu söz nasıl bir anlam kazanıyor?

  -Pekiyi bir kişinin kendinden finansal okuryazar olarak söz edebilmesi için hangi temel öğretilere vakıf olması gerekiyor?

  -Bu öğretilerden de yol çıkarak parasal konularda yaptığımız temel hataların nelerdir? İsterseniz elimizdeki varlığın değeri ile başlayalım. Özellikle bir aile üyesi ve bir iş insanı olarak varlıklarımıza nasıl bakmamız gerekiyor?

  -Türkiye her zaman enflasyon içinde yaşayan bir ülke oldu. En azında 30’lu yaşlarında olan herkes yüksek enflasyon ortamında büyüdü. Bugün de Z ve Alfa kuşakları yüksek enflasyon ortamını deneyimliyor. Yine aile ve iş dengesinde, finansal okuryazarlık bakış açısı ile enflasyon konusunu nasıl ele almalıyız? Enflasyon konusunu da dikkate alarak Pekiyi birikim ve yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

  -Bu noktada bütçe yapma konusunu da sormak isterim.  Kurumsal yönetimin ve finansın önemli bir parçası olarak, artık şirketlerimiz bütçe yapmak üzere çaba içindeler. Pekiyi aile bütçesi yapmak konusundaki tavsiyeleriniz nelerdir. Özellikle Start-Up’lar ve küçük işletmeler aile bütçeleri ile iş bütçelerini birbiri ile karıştırmak konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Bu alandaki tavsiyeleriniz neler olabilir?

  -Finansal Ürünleri kullanırken yaptığımız temel hatalar neler? Burada özellikle davranışsal bakış açısı ile dış faktörlerin finansal davranışlarımıza etkisini nasıl yorumlayabiliriz?

  -Borçların yönetimi ve kredi kullanımı konusundaki tavsiyeleriniz nelerdir? Özellikle aile bütçesi tarafında borçlarımızı kapatmak temel önceliğimiz mi olmalı? Kredi notumuzu daha iyi bir seviyeye getirmek için neler yapabiliriz?

  -Tasarruf etmek için verebileceğiniz temel tavsiyeler nelerdir? Özellikle aile tarafında sızmaları tespit etmek ve azaltmanın önemi nedir?  Makro ve mikro ekonomik koşullardan bağımsız olarak “düzenli tasarruf anlayışı ile” nasıl tasarruf eder hale gelebiliriz?

  -Bu kavramları ailemiz ve özellikle çocuklarımız ile nasıl paylaşmalıyız. Bir taraftan aile bütçesi bir taraftan da aile şirketlerimizin doğal ortakları olan aile bireylerimizi, ortak bir finansal bakış açısında nasıl buluşturabiliriz? Aileler güç birliği içinde sıkıntılı dönemleri nasıl atlatabilir?

  -Son olarak da ihracatçılarımızın finansal enstrümanları kullanımı ile ilgili avantajlarının farkında olmalarının önemine değinmek isteriz. İhracatçılarımız, Türkiye için stratejik önemde bir iş gerçekleştiriyorlar. Bu noktada farklı kuruluşların ihracatçılarımız için ürettiği birçok finansal enstrüman var. Eximbank kredileri, ihracat faktöringi,  Merkez Bankası Reeskont Enstrümanları,  Kontrgaranti uygulamaları gibi enstrümanların kullanımı adına bankalarımız birer hub görevi görüyorlar. Bu anlamda bankalarındaki kurumsal müşteri temsilcileri ile ihracatçı kimliği ile özel bir irtibat kurma ve bankalarından bu özel enstrümanları talep etmek konusunda ihracatçılarımızın bir bilinç geliştirmesi gerekiyor. Sizin bankacı-müşteri ilişkisi ile ilgili tavsiyeleriniz neler olur?

   

  HEDEF KATILIMCI

  KİTLESİ:

  İhracatçı firma temsilcileri

  EĞİTİM SONRASI KAZANIMLAR:

  -Bireylerin finansal bilinç düzeylerinin arttırılması, sürdürülebilir kalkınma için önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası toplum, sağlıklı bir gelecek, kaliteli bir çevre, yüksek yaşam standartları, eğitime, istihdama ve karar mekanizmalarına katılımlarını sağlamak konularında önemli adımlar atmakta ve bireylere yönelik finansal okuryazarlık projesi de sürdürülebilir kalkınmanın planlanmasında önem atfetmektedir.

  -Yapılan araştırmalar bireyler üzerindeki önemli yaşam döngülerinde alınan finansal kararların çok etkili olduğunu göstermektedir. Finansal okuryazarlık eksikliği ise, bireyleri doğru finansal kararlar alma konusunda yetersiz bırakmakta ve bu da hem kişisel hem de nihayetinde küresel finansal dayanıklılık üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır (OECD, 2009).

  -ING Bank tarafından yayınlanan 2022 yılı Tasarruf Eğilimleri Araştırması İlk Çeyrek Karşılaştırmalı Sonuçlarına göre Türkiye’de %18,7 oranında bulunan tasarruf seviyesinin artırılması ülkemizin kalkınması açısından da kritik önem taşımaktadır.

  -Finansal okuryazarlık programları sonucunda bireyler daha sağlıklı finansal kararlar almakta ve daha bilinçli finansal yapıya sahip olmaktadırlar